Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

Dnia 18 października będziemy obchodzić Światowy Dzień Misji inaczej zwany Niedzielą Misyjną, który w Polsce przedłużony jest na cały najbliższy tydzień. Dni te są wołaniem, aby dar Ewangelii dotarł do wszystkich ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Tydzień Misyjny jest okazją do modlitwy w intencji tych, którzy czekają na Dobrą Nowinę i tych, którzy są posłani przez Kościół jako misjonarze i misjonarki.
Misje są sprawą wiary i dotyczą wszystkich ochrzczonych, zatem obowiązek współpracy misyjnej jest powszechny. W tegorocznym Orędziu Misyjnym Papież Benedykt XVI pisze, że: „Rozmach misyjny był zawsze oznaką żywotności naszych Kościołów. Potrzeba jednakże potwierdzać na nowo, że ewangelizacja jest dziełem Ducha i że zanim jeszcze stanie się działaniem, jest ona świadectwem i promieniowaniem światła Chrystusa ze strony Kościoła lokalnego, który posyła swoich misjonarzy i misjonarki, by szli dalej, poza jego granice”.
Niech każdy dzień Tygodnia Misyjnego będzie ubogacony treściami misyjnymi, które m.in. można znaleźć w „Misyjnych Materiałach Liturgicznych”, w tym roku zatytułowanych, „Aby mieli życie”.
Pamiętajmy w tych dniach (i nie tylko) zwłaszcza o misjonarzach z naszej diecezji, którzy na trzech kontynentach głoszą Ewangelię tym, którzy jej jeszcze nie znają.
       

        Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, dzięki którym mogliśmy zrealizować wiele projektów misyjnych naszych misjonarzy. Pieniądze pochodzą głównie z kolędowania misyjnego oraz akcji św. Krzysztofa. W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, oprócz wielu niezbędnych potrzeb (kopanie studni, bieżąca pomoc potrzebującym, zakup rowerów dla katechistów i lekarstw dla chorych), nasz Fundusz we współpracy z MIVA Polska sfinansował zakup dwóch samochodów dla misjonarzy pracujących w Togo: Zygmunta Piontka oraz Roberta Dury. W fazie realizacji jest także zakup samochodu dla naszego misjonarza Jana Piontka, pracującego w Togo od roku 1981.
        
        Wzorem lat ubiegłych, duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na jesienne spotkania misyjne. Zaproszenie kieruje w stronę Członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami w swoich parafiach (kapłanów, sióstr zakonnych, alumnów, animatorów misyjnych, katechetów i wszystkich, którym sprawy misji leżą na sercu).
Spotkania odbędą się:
 • 26.09.2009 (sobota) – Kluczbork (parafia MB Wspomożenia Wiernych)
 • 03.10.2009 (sobota) – Opole (parafia św. Piotra i Pawła)
 • 10.10.2009 (sobota) –  Racibórz (klasztor Annuntiata, ul. Starowiejska 152)
 • 24.10.2009 (sobota) – Nysa (katedra)
Początek spotkań o godz. 10.oo, zakończenie ok. 13.30.


Uwieńczeniem tegorocznej akcji Kolędników Misyjnych 2008/2009 będzie IV Prezentacja Kolędników Misyjnych, zaplanowana na 14 lutego 2009 roku o g. 11.00 w małej auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu przy ul. Drzymały l, do udziału w której serdecznie zapraszamy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.