Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 PWD umawianie

 

Punkt Wsparcia Duchowego to punkt konsultacyjny dla osób poszukujących wsparcia duchowego lub ukierunkowania w rozwiązaniu przeżywanego kryzysu, problemu czy życiowej trudności, ale również w potrzebie głębszego rozwoju duchowego. Jest to ogólnodostępna przestrzeń do spotkania, wsłuchania i rozmowy w klimacie poufności i zachowanej anonimowości dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

 

PWD tworzą osoby świeckie i duchowne, kobiety i mężczyźni gotowi do wysłuchania i ukierunkowania oraz wsparcia w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Zespół tworzą panie: Barbara Kmiecik i Gabriela Midek-Botor; pan Piotr Dobrowolski; diakon stały Jarosław Duszak; księża: Paweł Dubowik, Tomasz Gajda, Łukasz Knieć, Daniel Nowak, Robert Sadlak, Tomasz Szczeciński, Maciej Skóra.

 

Osoby z zespołu pełnią dyżury w poniedziałki w godz.: 10.00-12.00 i 16.00-18.00 w budynku Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia znajdującym się przy katedrze w Opolu (pl. Katedralny 4). W razie konieczności istnieje także możliwość indywidualnego dopasowania terminu. Na rozmowę należy umówić się telefonicznie pod numerem +48 453 018 581, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez messengera.

 

Inspiracją do powstania Punktu Wsparcia Duchowego była potrzeba budowania ogólnodostępnej przestrzeni do spotkania, wysłuchania i rozmowy dostępnej dla wszystkich wiernych i duchownych, a mottem słowa papieża Franciszka z adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” wskazujące na konieczność duchowego towarzyszenia i wsparcia w przestrzeni Kościoła: „Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy mężczyzn i kobiet, którzy mając doświadczenie w towarzyszeniu, znają sposób postępowania, w którym wyróżnia się roztropność, zdolność zrozumienia, sztuka oczekiwania, uległość Duchowi, byśmy chronili wszyscy razem powierzające się nam owce przed wilkami usiłującymi rozproszyć owczarnię. Potrzebujemy ćwiczyć się w sztuce słuchania, która polega na czymś więcej niż tylko słyszeniu. Pierwszą sprawą w komunikacji z drugim człowiekiem jest zdolność serca, która umożliwia bliskość, bez której nie istnieje prawdziwe spotkanie duchowe. Słuchanie pomaga nam dostrzec gest oraz stosowne słowo, które podważy naszą spokojną pozycję obserwatorów. Jedynie poczynając od tego słuchania pełnego szacunku i zdolnego do współczucia, można będzie znaleźć drogi prowadzące do prawdziwego wzrostu, można będzie rozbudzić pragnienie ideału chrześcijańskiego, troskę, by odpowiedzieć w pełni na miłość Bożą i pragnienie lepszego rozwinięcia tego, co Bóg zasiał w naszym życiu.” (nr 171).

 

facebook 5968764               Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.