Offcanvas Section

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-6 lutego (wtorek-czwartek) odbędą się obowiązkowe szkolenia w zakresie zasad ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji opolskiej w związku z publikacją dokumentu na ten temat. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych pracujących w naszej diecezji.

Harmonogram spotkań: 
wtorek – 4 lutego o g. 13.30 w klasztorze Annuntiata w Raciborzu,
środa – 5 lutego o g. 13.30 w auli nad kościołem seminaryjno-akademickim w Opolu,
czwartek – 6 lutego o g. 13.30 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. 

Program szkolenia obejmie wystąpienie i prelekcje:
- ks. Piotr Studnicki, Dobry pasterz czy wilk w owczej skórze? Kilka uwag o kapłaństwie w czasach kryzysu;
- Elżbieta Trubilowicz, Konsekwencje psychiczne nadużyć seksualnych dzieci;
- ks. Sylwester Pruski, Zasady ochrony małoletnich przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji opolskiejAspekty prawne;
- ks. Łukasz Knieć, Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o wykorzystaniu seksualnym małoletniego.

Pomiędzy wykładami zaplanowano 20-minutową przerwę. Koszt udziału w szkoleniu wyniesie 30 zł (wliczono weń drukowaną publikację dokumentu o zasadach ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji opolskiej).

Dnia 27 stycznia 2020 r. odszedł do Pana O. Jan Pawłowski. Przynależał do Wspólnoty Krzyża Świętego w Nysie. O. Jan przeżył 67 lat.
Ceremonie pogrzebowe odbędą się 31 stycznia (piątek) w parafii pw. NSPJ (ul. Górnicza 30) w Piekarach Śląskich - Brzeziny Śląskie. 
11.30 - Różaniec; 12.00 - Msza Święta i eksporta na cmentarz parafialny. 

 

Odeszła do wieczności siostra naszego współbrata ks. Antoniego Gryczana - śp. Julia Gryczan (l.71). Jej pogrzeb odbędzie się w czwartek, 30 stycznia 2020 r., o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchym Boże. 

Polecajmy Ją dobremu i miłosiernemu Bogu, a pogrążoną w żałobie Rodzinę Jego Opatrzności. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Odeszła do wieczności mama naszego współbrata ks. Piotra Sadowskiego - śp. Maria Sadowska. Jej pogrzeb odbędzie się w środę, 29 stycznia 2020 r., o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Dziewiętlicach. 

Polecajmy Ją dobremu i miłosiernemu Bogu, a pogrążoną w żałobie Rodzinę Jego Opatrzności. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

23 stycznia 2020 r. odeszła do wieczności mama naszego współbrata ks. Krzysztofa Cieślaka - śp. Helena Cieślak (l. 84). Jej pogrzeb rozpocznie się Eucharystią w poniedziałek, 27 stycznia 2020 r., o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Dominika w Nysie (ul. Głowackiego). 

Polecajmy Ją dobremu i miłosiernemu Bogu, a pogrążoną w żałobie Rodzinę Jego Opatrzności. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się