Offcanvas Section

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-6 lutego (wtorek-czwartek) odbędą się obowiązkowe szkolenia w zakresie zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji opolskiej w związku z publikacją dokumentu na ten temat. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych pracujących w naszej diecezji. Harmonogram spotkań: wtorek – 4 lutego o g. 13.30 w klasztorze Annuntiata w Raciborzu, środa – 5 lutego o g. 13.30 w auli nad kościołem seminaryjno-akademickim w Opolu, czwartek – 6 lutego o g.13.30 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie

Spotkania w semestrze II - 2020 r.

 • 4 marca 

  9.45 – 11.15 Ks. Bp Paweł Stobrawa: Kanoniczna wizytacja parafii.

  11.30 – 13.00 Ks. Waldemar Przyklenk: Kancelaria parafialna i prowadzenie ksiąg metrykalnych.


 • 18 marca

  9.45 – 11.15 Ks. prof. dr hab. Erwin Mateja: Liturgia w parafii. Aktualności liturgiczne.

  11.30 – 13.00 Ks. dr Piotr Tarlinski: Duszpasterstwo mniejszości narodowych.


 • 1 kwietnia 

  9.45 – 11.15 Ks. Waldemar Musioł: Świeccy u boku proboszcza w parafii.

  11.30 – 13.00 Ks. Michał Mańka: Duszpasterstwo ludzi chorych i ich rodzin. Problematyka transplantologii (zajęcia w szpitalu WCM w Opolu, przy ul.. Witosa).


 • 29 kwietnia 

  9.45 – 11.15 Ks. dr hab. Jerzy Kostorz: Spotkanie z referatem Wydziału Katechetycznego.

  11.15-13.00 Ks.Ginter Żmuda: Kwestie finansowe w zarządzaniu parafią.

 

W dniu 18 grudnia 2019 r. zmarła śp. Helena Żmuda (88 lat), mama naszego współbrata o. Krystiana Żmudy OFMConv posługującego w Głogówku.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 21 grudnia, w Kadłubie Turawskim, w kościele Matki Bożej Różańcowej:
11.15 – modlitwa różańcowa
12.00 – Msza św. pogrzebowa


Bezpośrednio po mszy św. odprowadzenie na cmentarz miejscowy.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się