Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Komunikat Biskupa Opolskiego

o zbiórce ofiar na Fundusz Ochrony Życia

 

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to spotkanie z Bożą miłością, objawioną najpełniej w Jezusie Chrystusie. To On, Syn Boży, przez swoje wcielenie zjednoczył się z każdym człowiekiem. To zbawcze wydarzenie przypomina nam, że prawdziwa i autentyczna miłość nie jest jakimś niejasnym uczuciem czy ślepą siłą. Jest wewnętrzną postawą, która angażuje całego człowieka. Ta miłość, którą ukazuje nam przychodzący Chrystus, ma zawsze odniesienie do drugiego człowieka, spełnia się w miłosierdziu, we współczuciu i w realnej pomocy potrzebującym. Potwierdza to treść Ewangelii, która uczy nas, że każdy człowiek ma prawo do szacunku i miłości, każdy jest ważny i każdy jest godny, by być obdarowanym miłością, oraz każdy może i powinien darzyć miłością innych.

Konkretnym świadectwem tak rozumianej miłości jest nasza odpowiedzialność i troska między innymi za dzieła prowadzone przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia. W tym roku Dom Matki i Dziecka udzielił schronienia i kompleksowej pomocy 69 matkom i ich dzieciom. Dodatkowo w tym Domu 377 osób skorzystało z konkretnego wsparcia materialnego, prawnego i psychologicznego w ramach programu Pomoc ofiarom przestępstw realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu i Opiekuńczemu kolejnych 22 dzieci znalazło szczęśliwą rodzinę. W historii Ośrodka to już w sumie ponad 850 adoptowanych dzieci.

Jak co roku kolekta z Pasterki Bożego Narodzenia zostanie przeznaczona na wsparcie tych potrzebnych diecezjalnych dzieł. Wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim pochylającym się nad potrzebującymi pomocy za wrażliwość serca, która pozwala czynić dobro, oraz za dotychczasowe wsparcie materialne.

Zapewniam o modlitwie i z całego serca  błogosławię!

      Wasz Biskup

     † Andrzej Czaja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.