Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

18.04.2024 - 17.05.2024

Bierzmowanie – dekanat Prudnik

Data 18.04.2024 Kalendarz bp W. Musioł 78 Odsłon(y)

Bierzmowanie – dekanat Krapkowic

Data 18.04.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 69 Odsłon(y)

Bierzmowanie – dekanat Dobrodzień

Data 19.04.2024 Kalendarz bp W. Musioł 69 Odsłon(y)

Bierzmowanie – dekanat Strzelce Opolskie

Data 19.04.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 63 Odsłon(y)

Bierzmowanie w Zakładzie Karnym w Głubczycach

Data 20.04.2024 Kalendarz bp W. Musioł 59 Odsłon(y)

Emaus zakonne w Zawadzkiem, poświęcenie domu „Barka” w Doryszowie

Data 20.04.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 65 Odsłon(y)

Zakończenie warsztatów muzycznych w Głogówku

Data 21.04.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 54 Odsłon(y)

Msza św. w kurii

Data 22.04.2024 Kalendarz bp W. Musioł 58 Odsłon(y)

Bierzmowanie – dekanat Racibórz

Data 22.04.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 77 Odsłon(y)

Msza św. w kurii

Data 22.04.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 9 Odsłon(y)

Bierzmowanie – dekanat Kędzierzyn

Data 23.04.2024 Kalendarz bp W. Musioł 71 Odsłon(y)

Bierzmowanie – dekanat Gorzów Śląski

Data 24.04.2024 Kalendarz bp W. Musioł 73 Odsłon(y)

Bierzmowanie – dekanat Łany

Data 24.04.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 72 Odsłon(y)

Bierzmowanie – dekanat Opole-Szczepanowice

Data 25.04.2024 Kalendarz bp W. Musioł 73 Odsłon(y)

Bierzmowanie – dekanat Kamień Śląski

Data 25.04.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 79 Odsłon(y)

Poświęcenie auli w szkole diecezjalnej w Nysie, bierzmowanie – dekanat Olesno

Data 26.04.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 54 Odsłon(y)

Bierzmowanie dla Polskiej Misji Katolickiej w Anglii (par. Swindon)

Data 28.04.2024 Kalendarz bp W. Musioł 61 Odsłon(y)

Odpust ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie

Data 28.04.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 63 Odsłon(y)

Bierzmowanie – dekanat Leśnica

Data 28.04.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 68 Odsłon(y)

Msza św. dla księży obchodzących 50 r. święceń kapłańskich

Data 30.04.2024 Kalendarz bp A. Czaja 82 Odsłon(y)

30-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Sybiraków w Grodźcu

Data 01.05.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 58 Odsłon(y)

Msza św. za Ojczyznę

Data 03.05.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 55 Odsłon(y)

Święcenia diakonatu w Kościeliskach

Data 04.05.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 53 Odsłon(y)

Odpust ku czci św. Józefa w Prudniku-Lasu

Data 05.05.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 43 Odsłon(y)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.