Offcanvas Section


Adres: 

ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
tel. 77 44 32 125, fax 77 453 79 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny urzędowania: 

Od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wtorku w godzinach od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00. 

Oficjał: 

ks. Tomasz Rehlis, ust. 1.06.2018, dr prawa kanonicznego 

 

Wiceoficjał: 

ks. Waldemar Przyklenk, ust. 29.06.2009, mgr-lic. prawa kanonicznego 

ks. Sylwester Pruski, ust. 1.01.2018, mgr-lic. prawa kanonicznego 

 

Sędziowie:

 • ks. Marcin Jakubczyk, ust. 14.11.2008, mgr-lic. prawa kanonicznego 
 • ks. Bartłomiej Krajewski, ust. 27.06.2012, mgr-lic. prawa kanonicznego 
 • ks. Zygmunt Lubieniecki, ust. 18.04.1989, dr teologii 
 • ks. Rafał Siekierka, ust. 14.11.2008, mgr-lic. prawa kanonicznego
 • ks. Krzysztof Soczyński, ust. 14.06.2019. dr prawa kanonicznego  
 • ks. Marek Wieczorek, ust. 09.01.1997, mgr-lic. prawa kanonicznego 
 • o. Mateusz Fleiszerowicz OFM, ust. 24.10.2017, mgr-lic. prawa kanonicznego 

Obrońcy węzła małżeńskiego: 

 • ks. Wojciech Wąchała, ust. 15.05.2019, mgr-lic. prawa kanonicznego
 • ks. Sylwester Pruski, ust. 23.04.2021, mgr-lic. prawa kanonicznego

Promotor sprawiedliwości: 

ks. Piotr Kutynia, ust. 1.11.2019, mgr-lic. prawa kanonicznego 


Notariusze: 

 • p. Daria Chegurova, ust. 02.11.2009, dr teologii, kierownik Notariatu 
 • s. Angela Lasek ISSM, ust. 3.07.2019
 • s. Salwatora Grzesik ABMV, ust. 31.07.2020
 • ks. Joachim Kobienia, ust. 31.07.2020, dr teologii 
 • ks. Radosław Radziwoń, ust. 1.09.2021

Adwokaci: 

 • p. Witold Grzelak, ust. 15.05.2019; mgr-lic. prawa kanonicznego, tel. 609 666 104
 • p. Michał Koenigsberg, ust. 1.08.2020, mgr-lic. prawa kanonicznego, mgr prawa, tel. 690 651 325
 • p. Bartosz Król, ust. 15.05.2019; mgr-lic. prawa kanonicznego, tel. 798 569 043
 • p. Karolina Lemierz, ust. 1.11.2020; mgr-lic prawa kanonicznego, tel. 531 310 123
 • p. Daria Lysik, ust. 17.09.2010; mgr-lic. prawa kanonicznego, tel. 669 831 099;
 • p. Kamil Orliński, ust. 8.04.2015; mgr-lic. prawa kanonicznego, tel. 723 734 756;
 • p. Anna Słowikowska, ust. 15.05.2019; dr prawa kanonicznego, tel. 665 225 715

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.