Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

mwodb ost 1200

 

Rejon Opole – ks. Paweł Leżuch

Miejsce spotkań: kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha, pl. Kopernika 12, 45-040 Opole

 

Rejon Olesno – ks. Walter Lenart

Miejsce spotkań: kościół parafialny pw. Bożego Ciała, ul. Pieloka 5, 46-300 Olesno

 

Rejon Dobrzeń Wielki – ks. Andrzej Ochman

Miejsce spotkań: Klasztor Sióstr Franciszkanek, ul. Kościelna 11, 46-081 Dobrzeń Wielki

 

Rejon Kolonowskie – ks. Andrzej Ochman

Miejsce spotkań: Salki parafialne, ul. Leśna 13, 47-110 Kolonowskie

 

Rejon Strzelce Opolskie – ks. Damian Cholewa

Miejsce spotkań: Wspólnota Błogosławieństw, ul. Powstańców Śląskich 8, 47-100 Strzelce Opolskie

 

Rejon Łącznik – ks. Paweł Leżuch

Miejsce spotkań: kościół filialny pw. Niepokalanego Serca Maryi, Wiejska 23, 47-370 Moszna

 

Rejon Racibórz – ks. Jakub Furca

Miejsce spotkania: Klasztor Sióstr NMP Niepokalanej, ul. Arcybiskupa Józefa Gawliny 5, 47-400 Racibórz-Brzezie

 

Rejon Kluczbork – ks. Łukasz Klęczar

Miejsce spotkań: Zgromadzenie zakonne Sióstr św. Józefa, Klasztorna 3, 46-200 Kluczbork

 

Rejon Nysa – ks. Dariusz Domerecki

Miejsce spotkania: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, ul. Sobieskiego 7, 47-300 Nysa

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.