Offcanvas Section

Śp. ks. Bernard Polok

Dnia 8 lutego br. zmarł ks. dr Bernard Polok, lat 56, pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Eksportacja odbyła się w czwartek 9 lutego o godz. 16.30 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Nysie (ul. Bramy Grodkowskiej 5), pogrzeb – w piątek 10 lutego o godz. 11.00 również w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Nysie (ul. Bramy Grodkowskiej 5).
Śp. ks. dr Bernard Polok urodził się 1 stycznia 1956 r. w Bytomiu-Bobrku. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1981 r. w Opolu. Jako neoprezbiter został skierowany przez biskupa opolskiego Alfonsa Nossola na studia specjalistyczne z biblistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zwieńczone w 1990 r. obroną pracy doktorskiej pt. Idea Oblubieńca i Oblubienicy. Symbolika małżeńska Jahwe i Izraela w pismach prorockich. W 1986 r. został zamianowany wykładowcą egzegezy Starego Testamentu oraz języka hebrajskiego i greckiego w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Po utworzeniu w 1994 r. Uniwersytetu Opolskiego został adiunktem w katedrze Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2002-2011 był redaktorem czasopisma „Scriptura Sacra. Studia biblijne”. Zmarł nagle 8 lutego 2012 r.

 

Śp. ks. dziekan Joachim Morcinek

Dnia 21 lutego br. zmarł ks. dziekan Joachim Morcinek, lat 76, emerytowany proboszcz parafii Kujakowice Górne.
Eksportacja odbyłą się w piątek (24 lutego) o godz. 16.30 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Kujakowicach Górnych, a pogrzeb w sobotę (25 lutego) o godz. 11.00 również w Kujakowicach Górnych.
Ks. dziekan Joachim Morcinek urodził się 12 lipca 1935 r. w Wirku (dzisiejsza dzielnica Rudy Śląskiej) w wielodzietnej rodzinie Franciszka i Heleny z d. Musioł. Religijna atmosfera domu rodzinnego zaowocowała dwoma powołaniami duchownymi – z dziesięciorga rodzeństwa obok ks. Joachima także jedna z trzech sióstr wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek. Ks. Joachim edukację rozpoczął już jako sześciolatek w szkole w Wirku, a kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1954 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie; pięcioletnie studia filozoficzno-teologiczne uwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich z rąk biskupa Franciszka Jopa 21 czerwca 1959 r. w katedrze opolskiej. 
Pierwszą placówką wikariuszowską była parafia św. Jacka w Bytomiu (1959–1964), gdzie posługiwał u boku dwóch proboszczów: Jana Szymały i Alfonsa Rolnika. Następnie został skierowany do Grzędzina (1964–1968), tu wspierał sędziwego już duszpasterza Wiktora Woźniczoka (ur. 1883). Ponadto był jeszcze przez dwa lata wikariuszem parafii pw. św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach. W 1970 r. objął jako proboszcz parafię Pakosławice. Kolejna – jak się okazało ostatnia – nominacja przyszła na początku 1987 r. i  kierowała ks. Joachima do Kujakowic Górnych. W tej parafii duszpasterzował przeszło 23 lata. Dodatkowo przez 4 lata był ojcem duchownym dekanatu kluczborskiego. Abp Alfons Nossol odznaczył go w 1995 r. tytułem dziekana honorowego.
 

 

Śp. ks. dziekan Edward Domański

Dnia 17 maja br. zmarł ks. dziekan Edward Domański, lat 75, proboszcz parafii Ściborzyce Małe. Eksportacja odbyła się w niedzielę (20 maja) o godz. 16.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Ściborzycach Małych, a pogrzeb – w poniedziałek (21 maja) o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim (archidiecezja krakowska).
Ks. dziekan Edward Domański urodził się 6 lutego 1937 r. we Wroninie (parafia Biórków Wielki, archidiecezja krakowska) w rodzinie Antoniego i Krystyny z d. Korfel. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej we Wroninie, a kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Proszowicach, gdzie w 1955 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Religijna atmosfera domu rodzinnego i otwartość na odczytywanie Bożych natchnień pomogły mu w podjęciu decyzji o wstąpieniu w 1956 r. do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Pięcioletnie studia filozoficzno-teologiczne uwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich z rąk biskupa Franciszka Jopa 25 czerwca 1961 r. w katedrze opolskiej. 
Posługa wikariuszowska ks. Edwarda Domańskiego zasadniczo przebiegała w trzech parafiach: pw. św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach (1962–1966), pw. Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach (1966–1970) i pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu-Szombierkach (1970–1972). Dynamicznie ujawniające się potrzeby w diecezji wyznaczyły mu jeszcze w międzyczasie kilka innych placówek, w których posługiiwał bardzo krótko. Były to parafie: Ozimek (1961), pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (1970), Pokój (1970), św. Antoniego w Zabrzu (1972) oraz Opole-Groszowice (1972–1973). 
W 1973 r. został mianowany proboszczem parafii Ściborzyce Małe, gdzie pozostał do końca swego życia. Wraz z tą wspólnotą przeżywał trudne wyzwania, które niosły zarówno czasy komunistyczne, jak i lata w wolnej Ojczyźnie z problemami bezrobocia czy demograficznej degradacji. Razem z parafianami cieszył się również podniosłymi chwilami, których dostarczały głównie wydarzenia religijne, a także integrujące lokalną społeczność, jak choćby obchody 400-lecia kościoła parafialnego. Charakteryzując kształt jego kapłańskiego zaangażowania wizytujący parafię biskupi zwykle podkreślali, że ks. Domański prowadzi duszpasterstwo sprawdzoną, tradycyjną drogą życia sakramentalnego i rytmem Roku liturgicznego. Na podkreślenie zasługuje również podejmowana z determinacją i zaangażowaniem troska o prace renowacyjne i upiększające przy obiektach sakralnych.
Od 1998 r. ks. Proboszcz obsługiwał duszpastersko również filię w Kietlicach należącą do parafii Królowe. 
Za zasługi i wierne trwanie na urzędzie abp Alfons Nossol odznaczył go w 2001 r., przy okazji 40. rocznicy kapłaństwa, tytułem dziekana honorowego.
Ostatni rok życia ks. Edwarda naznaczony był chorobą i cierpieniem. 
 

 

Śp. ks. dziekan mgr Franciszek Paszek

Dnia 22 października br. zmarł ks. dziekan mgr Franciszek Paszek, lat 61, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich. Eksportacja odbyła się w czwar-tek 25 października 2012 r. o godz. 17.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich, a pogrzeb – w piątek 26 października 2012 r. o godz. 10.30 również w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich.
Ks. dziekan mgr Franciszek Paszek urodził się 16 sierpnia 1951 r. w Babicach jako najstarszy z trzech synów Jana i Walburgi z d. Dziedzioch. W miejscowym kościele (od 1980 r. Babice stały się samodzielną parafią) przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, a w domu rodzinnym chłonął przywiązanie do wiary i Kościoła. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Babicach (1958–1965), a kontynuował w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, gdzie złożył egzamin dojrzałości. Po maturze w 1969 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Studia przerwała służba wojskowa w kleryckiej jednostce wojskowej w Bartoszycach. Po powrocie z wojska kontynuował studia teologiczne i 16 maja 1976 r. w Opolu przyjął z rąk biskupa Wacława Wyciska święcenia kapłańskie.
Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz w parafii pw. św. Mikołaja w Pyskowicach (1976–1979), a następnie na równorzędnym stanowisku duszpasterzował w Łączniku (1979–1983) i w parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy (1983–1984). Pierwszą samodzielną placówką była parafia Krzywizna (1984–1992). W 1992 r. został mianowany proboszczem w Komprachcicach. W latach 2003–2005 był kapelanem sióstr w Raciborzu. W tym czasie uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Następnie w 2005 r. biskup opolski powierzył mu duszpasterstwo w parafii Pakosławice, w dekanacie skoroszyckim. Ostatni etap kapłańskiej posługi, znaczony już mocno ciężką chorobą, wypełnił w Kątach Opolskich, gdzie był proboszczem przez dwa lata. Zmarł 22 października 2012 r. Uroczystościom pogrzebowym 26 października w Kątach Opolskich prze-wodniczył bp Paweł Stobrawa, przy bardzo licznym udziale duchowieństwa i parafian.
 

Śp. ks. Edward Góral

Dnia 27 października br. zmarł ks. Edward Góral, lat 60, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP we Włodarach. Eksportacja odbyła się w poniedziałek 29 października 2012 r. o godz. 15.00 w kościele pw. Narodzenia NMP we Włodarach, a pogrzeb – we wtorek 30 października 2012 r. o godz. 10.30 w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie.
 
Śp. ks. Edward Góral urodził się 22 V 1952 r. w Paczkowie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 V 1977 r. w Opolu. Był wikariuszem w parafiach: Głubczyce (1977–1979), Gliwice – parafia św. Antoniego (1979–1981), Dobrzeń Wielki (1981–1983), Kluczbork (1983–1984). Pierwszą samodzielną placówką była parafia Nowy Świętów (1984–1992). W 1992 r. został mianowany proboszczem w Ściborzycach Wielkich w dekanacie kietrzańskim. Posługę w tej parafii pełnił  przez 20 lat. W sierpniu 2012 r. objął urząd proboszcza parafii we Włodarach. Ujawniona ciężka choroba przerwała pracę duszpasterską i zamknęła ziemskie życie 27 X 2012 r.
 
 
 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.