Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Zachęcamy do wspólnej modlitwy podczas Wieczorów Uwielbienia organizowanych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

 

Koncert Uwielbienia w Opolu

Wspólnota Dawid i ks. Mateusz Buczma, diecezjalny koordynator wspólnot i ruchów katolickich oraz odpowiedzialny za nową ewangelizację, bardzo serdecznie zapraszają na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Koncertu Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór uroczystości Bożego Ciała - 30 maja - w  kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. W modlitewnym spotkaniu udział weźmie biskup opolski Andrzej Czaja. Rozpoczęcie o godz. 19.00.

Koncert Uwielbienia w Kietrzu

Ks. Janusz Rempalski SAC, proboszcz parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu, bardzo serdecznie zaprasza na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Koncertu Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór Uroczystości Bożego Ciała - 30 maja - w parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu. Śpiew poprowadzi m.in. chór parafialny i zaproszeni artyści. W modlitewnym spotkaniu udział weźmie bp Waldemar Musioł. Rozpoczęcie o godz. 16.00.

Koncert Uwielbienia w Raciborzu

Ks. Adam Rogalski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu, bardzo serdecznie zaprasza na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Koncertu Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór Uroczystości Bożego Ciała - 30 maja - w parafii NSPJ w Raciborzu. Rozpoczęcie o godz. 19.30.

Koncert Uwielbienia w Kluczborku

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku i Katolicka Odnowa w Duchu Świętym „Effatha” bardzo serdecznie zapraszają na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Koncertu Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór uroczystości Bożego Ciała - 30 maja - przy kościele pw. NSPJ w Kluczborku. Rozpoczęcie o godz. 19.30.

Wieczór Uwielbienia w Korfantowie 

Ks. Jacek Wilczyński, proboszcz parafii Trójcy Świętej w Korfantowie, bardzo serdecznie zaprasza na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach Wieczoru Uwielbienia, który odbędzie się w wieczór Uroczystości Bożego Ciała - 30 maja - w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Korfantowie. W programie: od godz. 19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, od godz. 19.30 wieczór uwielbienia prowadzony przez scholę parafialną i zespół gitarowy, na zakończenie (ok. godz. 20.30) procesja eucharystyczna wokół świątyni.

Informuję, że dla dobra duchowego wiernych, biskup opolski Andrzej Czaja udziela wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie diecezji opolskiej w dniu 31 maja 2024 r. (piątek w dawnej oktawie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa) dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

W sobotę 18 maja br. - w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu trzech diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, przyjęło święcenia kapłańskie. Święceń w tym roku udzielił szczególny gość - biskup Célestin-Marie Gaoua z diecezji Sokodé w Togo. (Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje partnerstwo pomiędzy Diecezją Opolską a Diecezją Sokodé, w której posługują nasi misjonarze. Po raz pierwszy kleryk pochodzący z tej diecezji ukończył studia w Opolu i odbył formację w naszym seminarium. Wcześniej biskupi z diecezji Sokodé udzielali już dwukrotnie święceń prezbiteratu w Opolu: w 1980 i w 1995 roku). Eucharystię koncelebrowali: bp Andrzej Czaja, bp Rudolf Pierskała i bp Waldemar Musioł wraz z prezbiterami. Prosimy o modlitwę w intencji nowo wyświęconych kapłanów.

Poniżej przedstawiamy sylwetki trzech neoprezbiterów:

 

KS. TOMASZ ŁABYS

ks. Łabys 240

Pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła w Kamienniku. Urodził się 28.10.1983 r. w Nysie jako syn Bogusławy i Władysława. Ukończył szkołę średnią w Paczkowie. Pracę magisterską pt. „Aniołowie, jako pośrednicy między człowiekiem a Bogiem na podstawie podręcznika ks. Stanisława Bartnika Dogmatyka Katolicka” napisał z teologii dogmatycznej pod kierunkiem o. prof. dr. hab. Bonawentury Smolki OFM. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»”.

Został mianowany wikariuszem parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu.

 

KS. ROMUALD MAWAKINA T. MOZOU

ks. Mozou 240

Pochodzi z parafii św. Franciszka Ksawerego w Sotouboua w diecezji Sokodé w Togo (Afryce). Formację seminaryjną odbywał jako kleryk z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Radoszowach. Urodził się 19 czerwca 1996 r. jako czwarte dziecko Jean Paul Mozou i Suzanne Padabadi. Ukończył liceum w Sotouboua (Togo). Po maturze, roku propedeutyczny i 2 latach studiów filozoficznym w seminarium duchownym w Togo przyleciał w listopadzie 2018 do Polski, żeby kontynuować formację do kapłaństwa. Jego obecność w diecezji opolskiej wynika z przeszło czterdziestoledniej współpracy z diecezją Sokodé w Togo. Pracę magisterską pt. „Koncepcja człowieka w rytuałach afrykańskich. Studium z perspektywy antropologii teologicznej na przykładzie plemienia Kabye Togo” napisał z teologii dogmatycznej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Rabieja. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa kanonu z Taizé: „Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości, Bóg jest miłością, nie lękajcie się”.

Został mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu.

 

KS. RAFAŁ WOSZEK

ks. Woszek 240

Pochodzi z parafii Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi. Urodził się 5 marca 1998 r. jako trzeci syn Ingrydy i Joachima. Ukończył Technikum Elektryczne w Opolu. Pracę magisterską pt. ,,Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję w Ain-Karem jako przykład realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Studium historyczno-krytyczne perykopy Łk 1,39-56’’ napisał z teologii biblijnej pod kierunkiem ks. dr. Łukasza Florczyka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Miłość Chrystusa przynagla nas (...) aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał’’ (2Kor 5,14-15).

Został mianowany wikariuszem parafii NSPJ w Raciborzu.

Diecezjalny duszpasterz rolników, ks. prałat Jan Polok, zaprasza wszystkich rolników oraz księży, zwłaszcza dekanalnych duszpasterzy rolników, na Msze św. z okazji dnia modlitw o błogosławieństwo Boże i dobre urodzaje, który przypada w drugi dzień Zielonych Świąt (Święto NMP Matki Kościoła), a więc w poniedziałek 20 maja br. Eucharystie będą sprawowane w następujących miejscowościach:

 • Kamień Śl. – godz. 10.00 (rejon opolski);
 • Gościęcin-Bryksy –  godz. 10.00 (rejon kędzierzyńsko-kozielski);
 • Olesno, św. Anna – godz. 10.00 (rejon kluczborski);
 • Szwedzka Górka – godz. 11.00 (rejon nyski);
 • Pietrowice Wielkie, Święty Krzyż – godz. 15.00 (rejon raciborski).

Ks. Robert Sadlak, wicerektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, informuje, że w sobotę 18 maja 2024 r. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu, podczas Mszy św. o godz. 10.00, święcenia kapłańskie otrzyma dwóch diakonów z naszej diecezji oraz diakon z diecezji Sokode (Togo). Wspólnota WMSD zaprasza wszystkich Księży do koncelebrowania Eucharystii. Wdzięczni Panu Bogu za ich dar, upraszajmy dla nich potrzebne łaski, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic, radosnymi głosicielami Ewangelii i prowadzili wyznawców Chrystusa Jego drogą.

 

Prezbiterat

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.