Offcanvas Section

W Watykanie trwa wizyta ad limina apostolorum

W Watykanie trwa wizyta ad limina apostolorum, w której uczestniczą m.in. biskup opolski Andrzej Czaja oraz biskupi pomocniczy bp Paweł...

Nowa książka ks. Krzysztofa Grzywocza

Pójdźcie na miejsce osobne. Samotność, wspólnota i doświadczenie Boga Wydawnictwo WAM wydało "Pójdźcie na miejsce osobne. Samotność,...

Rozpoczęła się wizyta ad limina apostolorum czwartej grupy biskupów

Niech Eucharystia oraz słowo i błogosławieństwo biskupa Rzymu umocnią nas na drodze odnowy i nawrócenia osobistego i duszpasterskiego, w...

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2021

„Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Drodzy bracia i siostry Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy...

DEKRET powołujący Diecezjalny Zespół Synodalny

W niedzielę 17 października Biskup Opolski Andrzeja Czaja rozpoczął etap diecezjalny Synodu Biskupów «Ku Kościołowi synodalnemu: komunia,...

AKTUALNOŚCI

W Watykanie trwa wizyta ad limina apostolorum

październik 26, 2021
W Watykanie trwa wizyta ad limina apostolorum, w której uczestniczą m.in. biskup opolski Andrzej Czaja oraz biskupi pomocniczy bp Paweł Stobrawa i bp Rudolf Pierskała. Pielgrzymka polskiego Episkopatu do progów apostolskich, nazywana wizytą ad limina…

ZAPOWIEDZI

Spotkanie młodzieży Ławka ŚDM - zapowiedź

październik 25, 2021
Tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym odbędzie się 20 listopada 2021 w kościele seminaryjnym w Opolu. Zachęcamy, aby tydzień…

KRONIKA

Pożegnanie ks. inf. Helmuta Sobeczki

październik 22, 2021
Mszy św. żałobnej w intencji ks. prof. Helmuta Sobeczki, pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego UO, przewodniczył biskup Andrzej Czaja. Wraz z…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.