Offcanvas Section

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

W dniach 11-12 października br. w Kamieniu Śląskim będzie obradować 393. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Temat przewodni...

Za nami Dzień Katechety i Nauczyciela

W piątek 16 września 2022 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1a Biskup Opolski Andrzej Czaja przewodniczył Mszy...

ZMIANY PERSONALNE 2022

Zmiany w duszpasterstwie parafialnym ► Proboszczowie i administratorzy: Ks. Paweł Adamus – mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem...

Bezpłatna pomoc terapeutyczna

"Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia, rozpoczęła rejestrację do uczestnictwa w nowym projekcie, w którym bezpłatną pomoc terapeutyczną mogą...

AKTUALNOŚCI

Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

październik 06, 2022
W dniach 11-12 października br. w Kamieniu Śląskim będzie obradować 393. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Temat przewodni spotkania biskupów związany jest z kolejnym etapem Synodu biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i…

ZAPOWIEDZI

Pielgrzymka Narodów do Sanktuarium Maria hilf w Zlatých Horach

wrzesień 13, 2022
Niech nas połączy Matka Boża wspomożenia wiernych W sobotę 17. września 2022 r. odbędzie się Pielgrzymka Narodów do Sanktuarium Maria hilf w Zlatých Horach, w Czechach. Pielgrzymce przewodniczyć będą księża biskupi: bp Martin David z Ostrawy oraz bp Rudolf…

KRONIKA

Śp. ks. Andrzej Góra

wrzesień 27, 2022
Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 23 września 2022 r. w 66. roku życia i w 42. roku kapłaństwa zmarł ks. Andrzej Góra, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Urbana w Wędzinie. *** Ksiądz Andrzej Góra urodził się 6 XI 1956 r.…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.