Offcanvas Section

Dzień Życia Konsekrowanego 2021

W dniu 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego przypada XXV dzień Życia Konsekrowanego w Kościele. Mając na uwadze sytuację związaną z...

Śp. o. Piotr Kwoczała OFM (1957-2021)

Z przykrością informujemy, że 21 stycznia we Wrocławiu po ciężkiej chorobie zmarł śp. o. Piotr Kwoczała OFM . Przeżył 63 lata, jako kapłan...

Otwórzmy Biblię - zachęcał papież Franciszek w Niedzielę Słowa Bożego

Z powodu kolejnego ataku rwy kuszlowej Papież Franiszek nie przewodniczył przedpołudniowej Mszy w Bazylice Św. Piotra z okazji Niedzieli...

Diakoni rozpoczynają praktyki w parafiach

W diecezji gliwickiej praktyki rozpocznie sześciu diakonów, a w diecezji opolskiej - trzech. - Dzisiejsze rozesłanie jest zwieńczeniem...

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego (11 lutego 2021)

Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to...

AKTUALNOŚCI

Dzień Życia Konsekrowanego 2021

styczeń 28, 2021
W dniu 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego przypada XXV dzień Życia Konsekrowanego w Kościele. Mając na uwadze sytuację związaną z pandemią korona wirusa w porozumieniu z Konferencjami Wyższych Przełożonych Zakonów męskich i żeńskich zaproponowano…

ZAPOWIEDZI

Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego 2021. Przesunięcie terminu.

styczeń 27, 2021
Diecezjalna Komisja Liturgiczna informuje, iż zapowiadany na przełom lutego i marca br. kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego w Ośrodku…

KRONIKA

Śp. ks. Juliusz Olejak

styczeń 25, 2021
W poniedziałek (25.01.2021 r.) zmarł ks. Juliusz Olejak (86 l.) emerytowany proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Nowym Browińcu. ▍Msza żałobna…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.