Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W poniedziałek 8 lutego 2021 r. w Wielkiej Brytanii zmarł ks. Edward Stachurski, który od 1988 r. pracował w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Zgodnie z wolą śp. ks. Edwarda, po uroczystościach pożegnania w Wielkiej Brytanii, jego prochy zostały złożone w grobie rodzinnym w Zabrzu.

* * *

Pogrzeb śp. ks. Edwarda Stachurskiego w Polsce odbył się w poniedziałek 15 marca 2021 r. Msza św. pogrzebowa została odprawiona o godz. 10.30 w kościele św. Wojciecha w Zabrzu-Mikulczycach. Po Mszy św. nastąpi złożenia urny do grobu na cmentarzu parafialnym parafii św. Andrzeja w Zabrzu.

* * *

Ks. Edward Stachurski urodził się 16 kwietnia 1949 roku w Krzyżanowicach. Syn Antoniego i Lidii z domu Paczuła. Był najstarszym z trojga dzieci w domu Stachurskich. Pozostałymi dziećmi byli Alicja i Grzegorz, który już zmarł. Był ministrantem w Krzyżanowicach. Po ukończeniu szkoły średniej uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Opolskiej w Nysie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 1975 roku w Opolu. Po święceniach kapłańskich pełnił funkcję wikariusza w następujących parafiach:

 • 1975 - 1977 – w parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Wojnowicach
 • 1977 - w parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach
 • 1977 - 1978 – w parafii p.w. św. Bartłomieja w Smolnicy
 • 1978 - 1979 – w parafii p.w. NSPJ w Gogolinie
 • 1979 - 1984 – w parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Gliwicach.

W latach 1984-1985 przebywał w Wielkiej Brytanii na kursie językowym. W 1985 roku wyjechał na misje do Zambii. Wziął udział w kursie przygotowawczym do wyjazdu na misje w Warszawie, organizowanym przez Komisję Misyjną Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1985-1987 posługiwał w misji pw. św. Jana Ewangelisty w Katongo w diecezji Livingstone. Potem przez rok przebywał na urlopie zdrowotnym.

W 1988 roku rozpoczął posługę w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii:

 • proboszcza w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Leicester - 1988–1990
 • proboszcza w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Milford – 1990-1993
 • proboszcza w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Cambridge – 1993-1997
 • proboszcza w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Halifax - 1997-2002
 • proboszcza w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Kidderminster - 2002-2005
 • kapelana w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Ilford Park - 2005-2010
 • asystenta w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Reading - 2010-2014
 • rezydenta w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Reading - 2014-2021.

* * *

Polecajmy śp. ks. Edwarda Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Edward, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.