Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 18 sierpnia 2022 r. w 85. roku życia i w 57. roku kapłaństwa zmarł ks. Jan Borowiec, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Trzebini w dekanacie Prudnik.

Uroczystości żałobne śp. ks. Jana:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek, 22 sierpnia 2022 r. o godz. 19.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Trzebini;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 23 sierpnia o godz. 11.00 w kościele św. Wawrzyńca w Głuchołazach. Mszę św. poprzedzi modlitwa różańcowa o godz. 10.30. Po Mszy św. odbędzie się pochówek na cmentarzu w Głuchołazach.

  Śp. ks. Jan Borowiec urodził się 14 V 1938 r. w Trawnikach (archidiecezja lubelska) w rodzinie Władysława i Sabiny zd. Czarnecki. Jego ojciec zginął podczas wojny w 1940 r. w obozie koncentracyjnym na Majdanku. W 1945 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w rodzinnej miejscowości, a po jej ukończeniu w 1952 r. kontynuował edukację w Liceum Biskupim w Lublinie, którą musiał jednak przerwać po dwóch latach ze względu na trudną sytuację finansową rodziny. W 1957 r. z matką i dwiema siostrami przeniósł się do Bytomia i kontynuował przerwaną naukę w bytomskim liceum ogólnokształcącym dla pracujących. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie.  Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 1966 r. w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Nysie z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach był wikariuszem parafiach Gliwice-Ostropa (1966–1967) oraz Zbrosławice (1967–1969). W latach 1971–1973 był oddelegowany do pomocy duszpasterskiej w Krzanowicach, a następnie został rezydentem w Jasionej (1973–1977). W 1977 r. został mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Polskim Świętowie, gdzie posługiwał do 1988 r., kiedy został proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Kuniowie. W latach 1992–2000 Był proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Trzebini. W 2000 r. ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Głuchołazach. Biskup Opolski nadał mu w 2000 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 18 VIII 2022 r.

Polecajmy śp. ks. Jana Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Jan, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.