Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 8 stycznia 2023 r. w 85. roku życia i w 61. roku kapłaństwa zmarł ks. prałat Stanisław Wąsik, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi.

***

Urodził się 24 XI 1938 r. w Ujanowicach pow. Limanowa w diecezji tarnowskiej. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. W 1957 r. uzyskał świadectwo dojrzałości w liceum ogólnokształcącym w Limanowej i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie-Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1962 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach był wikariuszem w parafiach św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu (1967-1972) oraz krótko św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach (V-IX 1972). W latach 1972-1988 był proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Szklarach w dekanacie otmuchowskim. Dzięki jego staraniom zostały wybudowane dwa kościoły filialne: pw. św. Stanisława w Jagielnie (1974-1976 ) oraz pw. św. Anny w Jaszowie (1981). W 1988 r. został mianowany proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi w dekanacie prószkowskim. Posługę tę pełnił do 2013 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. Zamieszkał wtedy w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Opolski nadał mu w 1981 r. tytuł dziekana honorowego, a 2003 r. radcy duchownego. W 2020 r. został uhonorowany przez papieża Franciszka godnością kapelana Jego Świątobliwości. Zmarł 8 I 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w środę 11 stycznia 2023 r. o godz. 19.00 w kościele pw. Nawiedzenia  NMP w Polskiej Nowej Wsi;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 12 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św.

***

Polecajmy śp. ks. Stanisława Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Stanisław, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.