Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 19 kwietnia 2023 r. w 75. roku życia i w 42. roku kapłaństwa zmarł ks. Henryk Staniek, emerytowany kapłan naszej diecezji posługujący wiele lat na terenie diecezji München-Freising i Augsburg w Niemczech.

***

Urodził się 18 IX 1948 r. w Bytomiu-Bobrku w rodzinie Jana i Marii zd. Rusecka. Szkołę podstawową ukończył w 1962 r. w Bytomiu-Bobrku i kontynuował edukację w Technikum Mechanicznym w Bytomiu. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1967 r. podjął pracę w Hucie Bobrek na wydziale mechanicznym. W latach 1968-1970 odbył zasadniczą służbę wojskową w Bemowie Piskim na Mazurach, a po jej ukończeniu kontynuował pracę w Hucie Bobrek. Od grudnia 1970 r. podjął pracę w Branżowym Ośrodku Normowania i Organizacji Pracy w Bytomiu. W 1975 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał  17 V 1981 r. z rąk biskupa Alfonsa Nossola. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii św. Bartłomieja w Smolnicy (1981-1982), a następnie św. Wacława w Krzanowicach. W 1985 r. wyjechał do pracy duszpasterskiej w Niemczech i posługiwał w diecezjach München-Freising (1985-1989) oraz Augsburg (1989-2010). W 2010 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł 19 IV 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10.30 w kościele pw. Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku.

***  

Polecajmy śp. ks. Henryka Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Henryk, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.