Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w poniedziałek 2 października 2023 r. w 84. roku życia i w 61. roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Białas, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Aniołów Stróżów w Gostomi.

***

Śp. ks. Józef Białas urodził się 13 IV 1940 r. w Bytomiu-Bobrku jako jedyne dziecko Franciszka i Pauliny zd. Lubos. Został ochrzczony w kościele pw. Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku, ale wraz z rodzicami mieszkał na terenie parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Bytomiu-Karbiu. W 1955 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Bytomiu, gdzie w 1958 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 VI 1963 r. z rąk bp. Franciszka Jopa w prokatedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii Trójcy Świętej w Leśnicy (1963–1965), a następnie kolejno w parafiach: Walce (1965–1967), Bytom-Szombierki (1967–1969), Siołkowice (1969–1971) i Polska Nowa Wieś (1971–1972). W 1972 r. został proboszczem parafii św. Marcina Biskupa w Lipowej, a po trzech latach w 1975 r. objął parafię Aniołów Stróżów w Gostomi, w której posługiwał do 1993 r. Został wtedy kapelanem Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. W latach 1999–2000 był rezydentem w parafii Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach. W 2000 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup opolski w 1988 r. nadał mu tytuł dziekana honorowego. Zmarł 2 X 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 5 października 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Aniołów Stróżów w Gostomi.
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 6 października 2023 r. o godz. 10.30 w kościele pw. Aniołów Stróżów w Gostomi. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św.

***  

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.