Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że we wtorek 2 stycznia 2024 r. w 93. roku życia i w 69. roku kapłaństwa zmarł ks. Edward Gogollok, emerytowany administrator Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole i kapelan Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach.

***

Śp. Edward Gogollok urodził się 24 X 1931 r. w Komprachcicach, w rodzinie Jana i Gertrudy zd. Niestrój. W latach 1938-1943 uczęszczał do szkoły podstawowej w Komprachcicach. Przygotowany w domu złożył egzamin w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Raciborzu. Działania wojenne przerwały w 1945 r. jego edukację, więc powrócił do rodzinnych Komprachcic. Od 1946 r. kontynuował naukę w II Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim w Opolu, gdzie w 1950 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 1955 r. w kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Po święceniach był wikariuszem w parafiach: św. Jana Chrzciciela w Ozimku (19551956), Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej (19561957), św. Jadwigi w Zabrzu (19571958), św. Anny w Krzanowicach (19581959). W 1959 r. został administratorem parafii Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole i pełnił tę funkcję do 1974 r., kiedy na dwa lata udał się do Niemiec. Po powrocie w 1976 r. posługiwał duszpastersko w różnych parafiach diecezji. W latach 1979-1985 był kapelanem w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach. W 1985 r. został rezydentem przy parafii w Grzędzinie i po roku posługi przeszedł na emeryturę. Zamieszkał wtedy w domu rodzinnym w Komprachcicach. W 2017 r. przeniósł się do Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Opolski nadał mu w 2005 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 2 I 2024 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w niedzielę 7 stycznia 2024 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 8 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach.

***

Polecajmy śp. ks. Edwarda Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Edward, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.