Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 20 marca 2024 r. zmarła śp. Jadwiga Okrzymowska, l. 76, która w latach 1962-1997 pracowała w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, a następnie w Domu Księży Emerytów w Nysie. W roku 2020 została odznaczona najwyższym odznaczeniem papieskim dla osób świeckich - Pro Ecclesia et Pontyfice.

***

Śp. Jadwiga Okrzymowska („Pani Jadzia”) urodziła się 10 X 1947 r. w Niwnicy. W 1962 r. podjęła pracę w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Przez wiele lat była w nim wielką pomocą przy najrozmaitszych remontach i naprawach, gdy brakowało w seminarium kustosza. Pomagała również w prowadzeniu gospodarstwa przy ul. Bramy Grodkowskiej w Nysie. Była etatowym kierowcą seminaryjnego samochodu dostawczego i wiele pokoleń kleryków kojarzy z nią wyjazdy do parafii po dary w dorocznym „Tygodniu Miłosierdzia". Tak było przez całe jej życie, a wszystko to robiła ze szczerej miłości do Kościoła i do seminarium. Równocześnie służyła swoją wielką pomocą rektorowi kościoła, od 1997 r. proboszczowi parafii św. Franciszka przy kościele związanym z domem księży emerytów. Przygotowywała m.in. stajenkę na Boże Narodzenie, Ciemnicę na Wielki Czwartek, w Wielki Piątek Boży Grób. Jej autorstwa były afisze, ozdobne plakaty, zapowiadające rekolekcje parafialne i misje. Jej dziełem był od bardzo wielu lat jeden z ołtarzy na Boże Ciało. Pozostawała zawsze aktywna, pomimo zaawansowanego wieku i słabnących sił fizycznych. Przy tym była osobą głęboko wierzącą i religijną, odnoszącą się zawsze z wielkim szacunkiem do kapłanów, przejętą szczerą troską o Kościół; od dziesięcioleci codziennie uczestniczyła we Mszy św. i zazwyczaj przyjmowała Komunię św. Szanowana przez wiernych bliżej z parafią związanych za swoją postawę i za wielką pracę dla kościoła parafialnego. W 2020 r. została uhonorowana papieskim krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. Zmarła 20 III 2024 r.

***

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 22 marca 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Franciszka w Nysie. Pochówek nastąpi na cmentarzu parafialnym w Niwnicy.

***

Polecajmy śp. Jadwigę Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.