Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Duszpasterze Bractwa św. Józefa zapraszają na wielkopostne spotkania formacyjne, które odbędą się w marcu, według harmonogramu:

 • 1 marca (środa) o godz. 18.00 w parafii św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka w Kędzierzynie-Koźlu (Cisowa) - dla rejonu Kędzierzyn;
 • 6 marca (poniedziałek) o godz. 18.00 w kościele pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża w Pogórzu (parafia Nawiedzenia NMP w Łączniku) - dla rejonu Głogówek;
 • 7 marca (wtorek) o 18.00 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni - dla rejonu Krapkowice;
 • 13 marca (poniedziałek) o godz. 17.15 w parafii św. Wawrzyńca w Głuchołazach - dla rejonu Prudnik;
 • 14 marca (wtorek) o godz. 18.00 w parafii św. Jana Nepomucena w Opolu-Sławicach - dla rejonu Opole;
 • 15 marca (środa) o godz. 18.00 w parafii św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu - dla rejonu Zawadzkie;
 • 16 marca (czwartek) o godz. 18.00 w parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku - dla rejonu Jełowa;
 • 16 marca (czwartek) o godz. 18.00 w parafii Narodzenia NMP w Głubczycach dla rejonu Głubczyce;
 • 16 marca (czwartek) o godz. 18.00 w parafia św. Jadwigi Śląskiej w Raciborzu-Markowicach dla rejonu Racibórz;
 • 24 marca (piątek) o godz. 18.00 w parafii św. Józefa w Opolu-Wrzoskach - dla rejonu Wrzoski;
 • 25 marca (sobota) o godz. 19.00 w Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy - dla rejonu Jemielnica;
 • 27 marca (poniedziałek) o godz. 17.00 w parafii św. Agnieszki i św. Jakuba w Nysie - dla rejonu Nysa.

Na każde spotkanie składać się będzie Msza św. sprawowana w intencji Bractwa, konferencja nawiązująca do Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, nabożeństwo pasyjne oraz braterskie spotkanie. Zapraszamy wszystkich członków Bractwa, jak i osoby zainteresowane wspólnotą.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.