Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Zygfryd Waskin, diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej, zaprasza do udziału w kursie ceremoniarskim. Mogą w nim uczestniczyć ministranci lub lektorzy będący co najmniej uczniami szkoły ponadpodstawowej, posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością. Kurs ma za zadanie uformować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej) oraz pomóc w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii i czuwaniu nad ich przebiegiem. Program kursu obejmować będzie zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych, itp.), zasady poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, obrzędy Mszy św. (OWMR), zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej, ceremonie Triduum Paschalnego i posługę w czasie rozmaitych nabożeństw. Zajęcia odbywać się będą w czasie czterech weekendowych spotkań w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Trzy pierwsze odbędą się w terminach: 23-25 lutego 2024 r., 19 kwietnia 2024 r. i 24-26 maja 2024 r. Koszt każdego z nich to 180 zł. Ostatnie spotkanie (jednodniowe) odbędzie się w sobotę 22 czerwca 2024 r. Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę Świętej Anny. Obowiązkowym elementem formacji jest także udział w dniu skupienia, który odbędzie się przed uroczystością ustanowienia. Zgłoszenia do 17 lutego 2024 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (liczba miejsc jest ograniczona).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.