Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Diecezjalne Duszpasterstwo Dzieci Maryi zaprasza do skorzystania z oferty przygotowanej na tegoroczne wakacje:

(1) turnus dla dziewcząt od 14 roku życia, który odbędzie się od 23 do 27 czerwca br. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni; prowadzą siostry Franciszkanki MNP, zgłoszenia przyjmuje s. Leticja telefonicznie: 785 253 946; koszt: 350 zł;

(2) turnus dla Dzieci Maryi od 4. klasy szkoły podstawowej, który odbędzie się od 23 do 28 czerwca br. w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym w Międzybrodziu Bialskim; prowadzi: ks. Paweł Korsan; zgłoszenia telefonicznie: 661 778 882 do 12 maja; koszt: 1 100 zł;

(3) turnus dla dziewcząt ze szkoły podstawowej, który odbędzie się od 22 do 28 lipca br. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jarnołtowie; prowadzący: ks. Tomasz Gruca; zgłoszenia poprzez formularz na stronie: www.marianki.diecezja.opole.pl; koszt: 500 zł;

(4) rekolekcje dla dziewcząt od 7 klasy szkoły podstawowej, które odbędą się w terminie od 5 do 9 sierpnia br. w Klasztorze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego „Annuntiata” w Raciborzu; zgłoszenia przyjmuje s. M. Barbara SSpS telefonicznie: 668 008 409; koszt: dowolna ofiara;

(5) III edycja turnusu dla Animatorek Dzieci Maryi, który odbędzie się od 25 do 29 sierpnia br. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni; prowadzi: ks. Łukasz Szuster; zgłoszenia poprzez formularz  na stronie: www.marianki.diecezja.opole.pl; koszt: 350 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.