Offcanvas Section

„Życzę, abyśmy jako wspólnota uniwersytecka szli do przodu i ciągle potrafili dodawać kolejny element w zrozumieniu siebie, świata i naszego celu, który sobie stawiamy” – powiedział bp Jan Kopiec podczas Mszy św. w 21. rocznicę powstania Uniwersytetu Opolskiego.
Ordynariusz diecezji gliwickiej przypomniał, że ideą średniowiecznych uniwersytetów było zaproszenie, aby „po ową przesławną perłę wiedzy mogli przybywać wszyscy ludzie, dla których granic się nie stawia, ani żadnych innych wymogów, oprócz tego, by chcieli umiłować prawdę i ostrzyć swoje spojrzenia na siebie, swoją naukę, talenty, możliwości i równocześnie wiedzieli, że także drugi człowiek tymi samymi podmiotowymi wartościami powinien się charakteryzować”.
„Dziś, ciesząc się z 21-letniej egzystencji naszego Uniwersytetu Opolskiego powinniśmy coś na nowo z siebie wykrzesać” – mówił kaznodzieja. „Możemy być jednym z ważnych elementów budowania jedności, której nam tak bardzo potrzeba – w wymiarze naszej ojczyzny, a także świata, który wcale na Europie się nie kończy” – dodał.
Bp Jan Kopiec przestrzegał, żeby nie zatrzymywać się na rozważaniu kształtu życia z czasów, kiedy powstawały średniowieczne europejskie wszechnice. „Trzeba iść do przodu!” – apelował. „Do wyzwań czasów, nowych zadań ciągle jesteśmy popychani przez własną naturę, przez zakorzenione w nas zapotrzebowania. Budujemy jedno społeczeństwo!” – wzywał.
Kolejna rocznica istnienia uniwersytetu, to czas na refleksję i dlatego ordynariusz diecezji gliwickiej zaproponował, aby zastanowić się: „czy jesteśmy rzeczywiście na tej drodze budowania dojrzałej jedności w najbliższym otoczeniu i w całej naszej ojczyzny?”, a także „czy rzeczywiście mój wkład jest taki, że możemy iść śmiało w przyszłość, wiedząc, że nie marnujemy naszych możliwości?” – pytał.
Z okazji święta bp Jan Kopiec życzył wszystkim członkom wspólnoty uniwersyteckiej, żeby nie marnowali sił i okazji, aby „pomnażać wszelkie dobro, które jest nieodzowne do życia z perspektywami”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się