Offcanvas Section

Wydział katechetyczny kurii diecezjalnej w Opolu 21 maja nagrodził 122. zwycięzców diecezjalnego etapu olimpiady teologicznej, laureatów konkursów wiedzy religijnej, a także konkursu artystycznego. Podczas gali w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbyła się również uroczystość podsumowania plebiscytu na Bohatera Katechezy.
Gala była zwieńczeniem kilku konkursów: Olimpiady Teologii Katolickiej Łomża 2015 – „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”, Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK, Gimnazjalista i dla Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz Diecezjalnego Konkursu Artystycznego Opole 2015 – „Bóg źródłem radości w rodzinie”. Wyróżnienie w plebiscycie „Bohater katechezy diecezji opolskiej A. D. 2015” otrzymała dr Edyta Bem, katechetka ucząca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe, a także kilka nagród specjalnych, w tym indeksy na studia teologiczne, pielgrzymkę do Rzymu, weekendowy pobyt w diecezjalnym ośrodku „Rybak”, drukarki, aparaty fotograficzne, vouchery do centrum rozrywki Kubatura, bilety do kina, Filharmonii Opolskiej, na Wieżę Piastowską, do Teatru Lalki i Aktora, na pływalnię „Wodna Nuta”, a także filmy DVD, plecaki, zestawy do badmintona oraz bony na zakupy w Decathlonie.
Wśród zaproszonych gości był między innymi bp Rudolf Pierskała, przedstawiciele opolskiego kuratorium oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
„Konkurs zawsze prowadzi do wysiłku i mobilizuje do pogłębiania wiedzy. Wiara potrzebuje umocnienia poprzez pogłębienie wiedzy” – powiedział do laureatów bp Rudolf Pierskała.
Podczas gali wystąpił duet gitarowy „Duo Poetico” ze Szkoły Muzycznej we Wrocławiu.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się