Offcanvas Section

Około 200 grup dzieci włączyło się w tegoroczną akcję misyjną pod nazwą Kolędnicy Misyjni. Przez cały miesiąc będą w swych parafiach zbierać pieniądze na wsparcie dzieci w Indiach. Zwieńczeniem akcji będzie X Przegląd Kolędników Misyjnych Diecezji Opolskiej, który odbędzie się 7 lutego w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1a.
„Ta wielka liczba grup dzieci zaangażowanych w akcję utrzymuje się na stałym poziomie od kilku lat” – podkreśla ks. Stanisław Klein, diecezjalny duszpasterz ds. misyjnych. Niektóre dzieci kolędowanie rozpoczęły już w oktawie Bożego Narodzenia, a część grup w uroczystość Objawienia Pańskiego. Przez najbliższe tygodnie będą prezentować krótki program artystyczny, przygotowany pod okiem katechetów.
Od kilku lat sukcesywnie przybywa Kolędników Misyjnych w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. W tegoroczną edycję zaangażowało się 205 dzieci, które tworzą 32 grupy. „Od najmłodszych lat dzieci uświadamiają sobie na czym polega misyjność Kościoła” – powiedział proboszcz parafii ks. Ryszard Kinder. „Już od listopada trwały przygotowania, szycie strojów, a także próby występów, w które zaangażowani byli zarówno katecheci, jak i rodzice” – dodał.
Kolędnicy Misyjni to świąteczna inicjatywa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. W Polsce mali kolędnicy wyruszyli po raz pierwszy w 1993 r. Tegoroczna zbiórka zostanie przeznaczona na pomoc dzieciom w Indiach.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się