Offcanvas Section

Siatkarz Mariusz Wlazły, nauczycielka akademicka Teresa Wiśniewska i były radny Andrzej Rybaczyk zostali laureatami nagrody „Żar Serca”. Wręczeniem wyróżnień zakończyła się Wielka Gala 22. Dni Xaveriańskich, organizowanych przez duszpasterstwo akademickie Xaverianum w Opolu.
Od roku 1997 przyznawane są nagrody „Żar Serca” osobom, które wyróżniają się wiernością chrześcijańskim ideałom, pracą na rzecz innych ludzi oraz działaniem na rzecz integracji i obalania murów między różnymi środowiskami. Statuetki co roku przyznawane są w trzech kategoriach: student, pracownik akademicki i osoba spoza środowiska akademickiego.
Teresa Wiśniewska – nauczycielka akademicka, została nagrodzona za „zaangażowanie w tworzenie duszpasterstwa postakademickiego, kompetentną i odpowiedzialną postawę w pracy zawodowej i społecznej oraz aktywną działalność i podejmowanie różnych inicjatyw duszpasterskich”.
Andrzej Rybarczyk – były radny, wicemarszałek województwa i prezes cementowni „Odra” wyróżniony został za „otwartość na ludzi potrzebujących pomocy, gotowość do dzielenia się dobrem i służby drugiemu człowiekowi oraz zaangażowanie i działalność dla dobra społeczności lokalnej”.
Mariusz Wlazły – wybitny siatkarz reprezentacji Polski i „Skry” Bełchatów, student opolskiej WSZiA, nagrodzony za „aktywne zaangażowanie w działalność charytatywną i społeczną, pomaganie w rozwijaniu młodych talentów oraz edukację i wychowanie poprzez świadectwo osobistego życia”
Co roku przed świętem patronalnym opolskiego Jezuickiego Ośrodka Formacji i Kultury Xaverianum organizowany jest cykl imprez kulturalnych oraz nowenna do św. Franciszka Ksawerego, który był przyjacielem św. Ignacego Loyoli i wielkim misjonarzem Dalekiego Wschodu.
Podczas tegorocznych 22. Dni Xaveriańskie odbył się tradycyjny już Bal Xaveriański, koncert Gospel, występ kabaretu Hrabi i Jurki, Festiwal piosenki studenckiej „Nocne śpiewanie”, spotkanie z Krzysztofem Zanussim zatytułowane „Teologia w czasach Einsteina”, projekcja filmu „Bogowie”, Spotkanie Absolwentów DA „Xaverianum”, wieczór uwielbienia, a także finałowy koncert Grzegorza Turnaua podczas Wielkiej Gali „Żar Serca”.
Jezuicki Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum w Opolu powstał na początku lat 90., jako kontynuacja duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ojca Józefa Czaplaka i jego poprzedników.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się