Offcanvas Section

„Jesteś pasterzem dla osób konsekrowanych, dla matek i ojców, dla każdego” – mówił bp Paweł Stobrawa w czasie Mszy św. z okazji 50 rocznicy urodzin ordynariusza diecezji opolskiej bpa Andrzeja Czai. „Czasy tego nie ułatwiają. Potrzeba, aby w czasach zamętu jasno wskazywać Boga, choćby był to głos wołający na pustyni. Tą pustynią są obszary, gdzie nie ma miejsca dla Boga i Ewangelii” – podkreślił bp Stobrawa.
Bp Paweł Stobrawa w czasie homilii powiedział, że: „Przeżywamy radosny i błogosławiony czas adwentowy, który prowadzi nas nie tylko do przeżywania świąt Bożego Narodzenia, ale ma pomóc nam, aby w nas dokonało się Boże narodzenie. W ubiegłą niedzielę wspominaliśmy pierwszą wielką postać Adwentu – Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą. Staje przed nami także druga ważna postać – św. Jan Chrzciciel. Żywił się szarańczą i miodem na pustyni. Stał się głosem, który wzywał do nawrócenia życia, a zewnętrznym znakiem tego było udzielanie chrztu” – przypomniał.
„Jeśli ktoś chce być wielki, musi szukać wyciszenia, szukać trudnych warunków życia, samozaparcia i pokuty, aby stanąć twarzą w twarz z Bogiem” – zauważył bp Stobrawa. „Jan Chrzciciel nie zamierzał być konkurentem Jezusa, nie znał kompromisów, dobro nazywał dobrem, a zło – złem. Gdy Herod wziął żonę swego brata, odważnie go upomniał. Potem przypieczętował to swoim życiem, bo nie chciał być trzciną chwiejącą się na wietrze” – zaakcentował.
Biskup pomocniczy zachęcał, aby czas Adwentu był czasem nawrócenia i zbliżenia się do świętości Boga. „Jeżeli na nas ciąży taka odpowiedzialność, to tym bardziej ciąży ona na biskupie ordynariuszu. Z okazji 50. urodzin biskupa chcemy modlić się i dziękować za rodziców, za 25 lat kapłańskiej posługi i ponad 4 lata biskupiej” – dodał.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się