Offcanvas Section


„Podziwiając Twe piękno Panie, wyrażamy wdzięczność za Twoje trwanie przy nas, za cud przeistoczenia na tylu ołtarzach świata. Dziękujemy Ci za cud przebóstwienia, który jest naszym udziałem, ilekroć przyjmujemy Cię w Komunii Świętej” – powiedział bp Andrzej Czaja 4 czerwca podczas 6. Koncertu Uwielbienia w Opolu. Organizatorami koncertu byli: Duszpasterstwo Ressurexit, Odnowa w Duchu Świętym diecezji opolskiej oraz Radio Doxa.
W uroczystość Bożego Ciała na osiedlu AK w Opolu, niedaleko kościoła Przemienienia Pańskiego, już po raz szósty zebrało się tysiące mieszkańców Opolszczyzny, aby modlić się za młode pokolenie. „Powierzamy Ci Panie ludzi chorych i cierpiących, młodzież, dzieci prosząc o moc wiary” – modlił się opolski biskup. „Prosimy o ducha miłości, pokoju i zgody w rodzinach oraz o nowe liczne święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne” – dodał.
Podczas koncertu był także czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Modlitwę prowadził bp Andrzej Czaja. „Podziwiamy Panie piękno Twego cichego bycia pośród nas, które daje nam tyle poczucia bezpieczeństwa, pokoju” – mówił. „Uwielbiamy piękno Twojego czystego spojrzenia w głąb naszych serc, które niesie uzdrowienie i podnosi. Podziwiamy piękno Twojego serca pełnego miłości, miłosierdzia, zmiłowania, które daje nam to wielkie przeświadczenie, że choćby nikt nas na świecie nie kochał, to pewni jesteśmy, że Ty nas miłujesz” – podkreślił.
Opolski ordynariusz w modlitwie pamiętał także o krajach pogrążonych w konfliktach zbrojnych. „W wojnach bezsensownie ginie tak wielu ludzi, i za wiarę w Ciebie i ludzi dobrej woli. Daj tym, którzy się pogubili opamiętanie, przemień ich serca. Chrześcijanom daj męstwo, żywą wiarę, radość z tego, że jesteśmy Twoimi uczniami, wlej pokój w nasze serca i siłę do dawania świadectwa o Tobie i Twej Ewangelii” – prosił.
„Nieraz nie radzimy sobie w budowaniu życia rodzinnego, społecznego, Kościoła” – powiedział bp Czaja. „Do Ciebie Panie wołamy – pomóż nam. Niech zstąpi Duch Twój, ześlij Go, i niech odnowi oblicze tej naszej ziemi” – błagał.
Pomysłodawca Koncertu Uwielbienia w Opolu, ks. Eugeniusz Ploch, przypomniał, że: „Pierwszy Koncert Uwielbienia w 2010 r. rozpoczął w diecezji opolskiej zorganizowaną modlitwę za młode pokolenie. Biskup zaprosił nas wtedy, aby nasze parafie stały się ogniskami modlitwy za młode pokolenie. I to się dzieje!” – dodał. „Koncert jest dobrą okazją, aby wspólnie o dzieci i młodzież „powalczyć”, aby w ten wieczór zapłonęło wielkie ognisko modlitwy za młode pokolenie” – zaakcentował jeden z organizatorów.
Na scenie Koncertu Uwielbienia Opole 2015 wystąpili: Zespół Przecinek, Oktet smyczkowy pod batutą Piotra Kotasa, filharmonicy opolscy, zaprzyjaźnieni muzycy i soliści – młodzi wokaliści, na co dzień zaangażowani w posługę uwielbienia w ramach różnych muzycznych projektów: Monika Fita, Agata Seidel, Anna Humeniuk, Magda Hołyk, Filip Trela, Zuzanna Tomaszewska i Mirosław Kopyto.
Solistom towarzyszył chór Corpus Christi, który tworzą pochodzący z terenu całej diecezji opolskiej (i nie tylko) uczestnicy Warsztatów Uwielbienia, organizowanych przez Duszpasterstwo akademickie Ressurexit.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się