Offcanvas Section

W niedzielę 17 listopada przeżywaliśmy Światowy Dzień Ubogich. Tak razem z Ubogimi świętowaliśmy w Opolu.

3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-89
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-88
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-87
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-85
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-84
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-83
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-82-1
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-81
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-80
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-79
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-77
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-78
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-75
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-76
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-74
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-73
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-72
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-71
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-70
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-69
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-68
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-67
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-66
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-65
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-64
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-63
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-62
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-61
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-60
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-58
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-57
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-56
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-54
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-53
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-52
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-51
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-50
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-49
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-48
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-47
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-46
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-44
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-43
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-40
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-39
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-38
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-37
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-36
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-34
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-35
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-33
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-32
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-31
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-30
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-29
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-28
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-27
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-26
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-25
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-24
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-23
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-22
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-20
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-19
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-17
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-16
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-15
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-13
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-12
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-11
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-10
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-9
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-8
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-7
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-6
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-5
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-4
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-3
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-1
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-2
3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-89 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-88 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-87 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-85 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-84 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-83 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-82-1 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-81 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-80 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-79 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-77 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-78 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-75 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-76 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-74 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-73 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-72 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-71 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-70 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-69 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-68 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-67 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-66 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-65 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-64 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-63 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-62 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-61 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-60 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-58 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-57 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-56 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-54 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-53 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-52 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-51 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-50 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-49 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-48 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-47 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-46 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-44 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-43 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-40 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-39 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-38 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-37 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-36 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-34 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-35 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-33 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-32 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-31 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-30 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-29 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-28 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-27 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-26 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-25 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-24 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-23 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-22 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-20 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-19 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-17 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-16 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-15 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-13 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-12 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-11 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-10 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-9 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-8 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-7 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-6 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-5 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-4 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-3 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-1 3-swiatowy-dzien-ubogich-17112019-2

zdjęcia: Piotr Dobrowolski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.