Offcanvas Section

Nie mają domu, nie mają bliskich, ale nie muszą zostać pozostawieni sami sobie. Opolscy Bezdomni i Samotni są wokół nas, czasem bardzo blisko. Liczą na naszą pomoc. W Opolu są miejsca, gdzie mogą dostać ciepłe jedzenie, czyste ubranie czy wykąpać się. Ale to wciąż za mało. Obecność takich inicjatyw jak "Śniadanie z Nadzieją"; czy "Zupa w Opolu"; jest niezwykle ważna, ale można zrobić więcej. Dlatego w Opolu powstaje DOM NADZIEI, czyli Dzienne Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Ubogim.
To będzie miejsce, gdzie osoby bezdomne i samotne będą mogły przyjść w ciągu dnia i znaleźć tam przede wszystkim obecność drugiego człowieka. Miejsce, gdzie będą mogli zostać nakarmieni, ubrani i wysłuchani.
Biskup Opolski przekazał na siedzibę DOMU NADZIEI pomieszczenia w lokalu przy ul. Książąt Opolskich 44, tuż obok Muzeum Diecezjalnego. Remont ruszył 20 stycznia 2020 roku. Zakres prac jest ogromny - od wyburzenia dotychczasowych konstrukcji, poprzez remont i wyposażenie pomieszczeń.

Wierzymy w to, że ta realna pomoc dla osób bezdomnych, samotnych i potrzebujących jest możliwa dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli nieobojętnych na ich los.
Dziękujemy za każde wsparcie.

Dom Nadziei w Opolu
Dzienne Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym i Ubogim
ul. Książąt Opolskich 44
45-006 Opole
Nr konta diecezjalnego „na potrzeby ubogich”:
86 1240 5178 1111 0010 8711 8310

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.