Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section


1 stycznia 2021 roku w Kościele rozpoczyna się Jubileuszowy Rok Jakubowy. W związku z tym Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wszystkim wiernym, którzy od dnia 31 grudnia 2020 r. aż do dnia 31 grudnia 2021 r., odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki kościół stacyjny i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych, lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego, Apostoła. Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia.

W diecezji opolskiej kościołami stacyjnymi są:
- Bazylika Mniejsza św. Jakuba i Agnieszki w Nysie
- Kościół św. Jakuba w Skorogoszczy
- Kościół św. Jakuba w Raciborzu (na Rynku)


PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Dnia 14 grudnia 2020 r.
PENITENCJARIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka chętnie udziela łaski
zgodnie z prośbami na cały Rok Święty Jakubowy, zgodnie z załączonym wykazem od Prot. N.
910/20/I do Prot. N. 957/20/I.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą opuścić
domu, mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć wobec
jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, skoro tylko będzie to możliwe, trzech
zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego będą się łączyć duchowo z
obchodami jubileuszowymi, poleciwszy miłosierdziu Bożemu swoje modlitwy, cierpienia lub
niedogodności własnego życia.

Dlatego więc, aby dostęp do łaski Bożej, udzielanej mocą władzy kluczy Kościoła, okazał się
łatwiejszy przez duszpasterską miłość, Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni we
właściwe uprawnienia do przyjmowania spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się
sprawowaniu sakramentu pokuty.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Mauro Kard. PIACENZA
Penitencjarz Większy
Ks. Krzysztof NYKIEL
Regens


Polski Dzień w Santiago de Compostella
Zrzeszenie różnych instytucji i bractw związanych ze św. Jakubem zaprasza pielgrzymów z Polski do udziału w wydarzeniach zaplanowanych na 15-17 października br. w Santiago de Compostela. Centralnym momentem obchodów Roku św. Jakuba dla pielgrzymów polskojęzycznych będzie Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego w sobotę 16 października. Księży zainteresowanych uzyskaniem stosownych wejściówek dla pielgrzymów zorganizowanych przez siebie pielgrzymek prosimy o kontakt z Wydziałem Duszpasterskim.

Ramowy program Dnia Polskiego w SDC (15-17.10.2021)

Piątek, 15 października 2021 r.
Wyjście z Monte del Gozo
Przejście przez Święte Drzwi w katedrze w Santiago de Compostela.
10:00 – Spotkanie z przedstawicielami Biura Pielgrzymów w Santiago.
12:00 – Eucharystia w jednym z kościołów w Santiago.Zwiedzania (muzeum pielgrzymek, muzeum katedralne, stare miasto).
17:00 – Droga Krzyżowa w jednym z kościołów – okazja do spowiedzi św.
Wieczorem: wieczór pielgrzymów, spotkanie z Polonią.
Sobota, 16 października 2021 r.
10:00 – Katecheza w jednym z kościołów w Santiago. Zwiedzanie cd. (muzeum pielgrzymek, katedralne, stare miasto).
15:00 – Okazja do spowiedzi św.
16:00 – Msza św. w katedrze w Santiago de Compostela; botafumeiro.
Obrady Parlamentu Jakubowego na Monte del Gozo.
Niedziela,17 października 2021 r.
Msza św. w Monte del Gozo na zakończenia Dnia Polskiego.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.