Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w sobotę 31 grudnia 2022 r. w 64. roku życia i w 38. roku kapłaństwa zmarł ks. Grzegorz Turczyn, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia NMP w Racławicach Śląskich.

***

Urodził się 16 V 1959 r. w Bytomiu w rodzinie Tadeusza i Heleny zd. Meclik. W latach 1966–1974 uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Bytomiu, a następnie kontynuował naukę w Liceum Zawodowym przy Hucie Zygmunt w Bytomiu, w którym w 1978 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 VI 1985 r. w katedrze opolskiej z rąk opolskiego biskupa pomocniczego Jana Wieczorka. Po święceniach został wikariuszem w parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich (1985–1988), a następnie w parafii św. Mikołaja w Raciborzu (1985–1993). W 1993 roku został mianowany proboszczem parafii św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy, a po czterech latach w 1997 r. został proboszczem  parafii Wniebowzięcia NMP w Racławicach Śląskich. Zmarł 31 XII 2022 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek 3 stycznia 2023 r. o godz. 19.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Racławicach Śląskich;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 4 stycznia 2023 r. o godz. 10.30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Racławicach Śląskich. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św.

***

Polecajmy śp. ks. Grzegorza Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Grzegorz, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.