Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że we wtorek 14 lutego 2023 r., w 88. roku życia, 62. roku kapłaństwa i 41. roku posługi biskupiej, zmarł abp Wilhelm Kurtz, pochodzący z Kępy (parafia św. Antoniego w Luboszycach) misjonarz werbista, emerytowany ordynariusz archidiecezji Madang (Papua Nowa Gwinea).

***

Uroczystości żałobne:

 • W dniach 15-17 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w kościele pw. św. Antoniego w Luboszycach będzie odmawiana modlitwa różańcowa za zmarłego Arcybiskupa.
 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w sobotę 18 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w kościele pw. św. Antoniego w Luboszycach. Eucharystii będzie przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosi bp Paweł Stobrawa.
 • Tego samego dnia sprawowana będzie Msza św. pogrzebowa połączona z pochówkiem w archidiecezji Madang.

***  

Polecajmy śp. abp. Wilhelma Bożemu Miłosierdziu:

Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego sługę arcybiskupa Wilhelma i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów, włącz go na wieki do ich społeczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.