Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 29 marca 2023 r. w 94. roku życia i w 67. roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Cichoń, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Bartłomieja w Suchej.

***

Urodził się 25 XI 1929 r. w Trawnikach w rodzinie rolniczej Ludwika i Marii zd. Mainka. Szkołę podstawową ukończył w 1941 r. w rodzinnej miejscowości i rozpoczął edukację w gimnazjum w Głubczycach. W 1944 r. gimnazjum zostało zamknięte z powodu działań wojennych i aż do 1947 r. nie było warunków do kontynuowania nauki. Dopiero w 1947 r. zaczął uczęszczać do gimnazjum w Koźlu, które ukończył w 1951 r. uzyskaniem świadectwa dojrzałości.  Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał  17 VI 1956 r. z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego w katedrze opolskiej. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Krapkowicach. Następnie w latach 1961–1970 był administratorem parafii św. Józefa w Myślinie. W 1970 r. został skierowany do parafii św. Michała w Rozmierzy, gdzie został wikariuszem ze statusem zamieszkania w Suchej i zadaniem otoczenia troską duszpasterską mieszkańców tej miejscowości. Do czasu wybudowania w tej wiosce plebanii w 1974 r. mieszkał u rodziny Radziej. W 1980 r. został mianowany proboszczem nowo utworzonej parafii św. Bartłomieja w Suchej, wydzielonej z parafii Rozmierz. Posługę tę pełnił przez 34 lata, aż do przejścia na emeryturę w sierpniu 2004 r. Zamieszkał wtedy w Staniszczach Małych. Biskup Opolski nadał mu w 1982 r. tytuł dziekana honorowego, a w1996 r. radcy duchownego. Zmarł 29 III 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 3 kwietnia 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Staniszczach Małych;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 4 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Bartłomieja w Suchej.

***  

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.