Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, w związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w naszej Ojczyźnie, prosi wszystkich o wspólną modlitwę w ważnych dla naszego kraju intencjach. W nawiązaniu do tej prośby, biskup Andrzej Czaja zaprasza wszystkich Diecezjan do włączenia się w nowennę, której towarzyszy hasło „Akcja 21:20”, przez wspólną modlitwę w kościołach, kaplicach, parafiach, wspólnotach duszpasterskich i rodzinach naszej diecezji. Nowenna rozpocznie się w sobotę 16 marca, a zakończy się w niedzielę 24 marca. Modlitwę nowenny należy odmawiać o godz. 21.20 (modlitwa jest zanoszona w łączności z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, dlatego jest odmawiana po Apelu Jasnogórskim, czylil ok. godziny 21.20) oraz po każdej Mszy św. sprawowanej w parafii. Indywidualnie nowennę można odmawiać także w dowolnym momencie dnia. Układ modlitwy jest bardzo prosty, bowiem wystarczy odczytać intencję na dany dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz dowolną modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. Szczegółowe intencje na poszczególne dni są następujące:
 • 16 marca „o odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków”;
 • 17 marca „o pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną”;
 • 18 marca „o zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski”;
 • 19 marca „o odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin”;
 • 20 marca „o siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania”;
 • 21 marca „o światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny”;
 • 22 marca „o prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych”;
 • 23 marca „o szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej”;
 • 24 marca „o pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.
Wszelkie informacje dotyczące nowenny znajdują się na stronie: www.nowenna2120.pl.
 
D1 Nowenna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.