Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Odezwa Biskupa Opolskiego

w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi

 

Drodzy Diecezjanie

Dziś w liturgii słowa uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego wybrzmiewa nakaz misyjny Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”. W szczególny sposób zobowiązani są do jego realizacji, jak u początku Apostołowie, tak przez kolejne wieki pasterze Kościoła. W naszej diecezji już w najbliższą sobotę 18 maja br., w wigilię Zesłania Ducha Świętego, to zadanie podejmie trzech diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną święcenia prezbiteratu przyjmą:

Diakon Tomasz Piotr ŁABYS z parafii św. Andrzeja w Kamienniku,

Diakon Romuald Mawakina Tchilabalo MOZOU [czytaj: Małakina Czilabalo Mozu] z parafii św. Franciszka Ksawerego w Sotouboua [czytaj: Sotubua] w Togo,

Diakon Rafał Krzysztof WOSZEK z parafii Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi.

Na liturgię ich święceń zapraszam serdecznie do kościoła seminaryjno-akademickiego w Opolu wszystkich diecezjan, a zwłaszcza najbliższą rodzinę diakonów, wiernych z ich rodzinnych parafii oraz całe prezbiterium Kościoła opolskiego. Święceń prezbiteratu w tym roku udzieli szczególny gość: biskup Célestin-Marie Gaoua [czytaj: Selestę-Mari Gała] z diecezji Sokodé w Togo, z której pochodzi diakon Romuald. Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje bowiem partnerstwo pomiędzy Diecezją Opolską a Diecezją Sokodé, w której posługują nasi misjonarze. Po raz pierwszy kleryk pochodzący z tej diecezji ukończył studia na wydziale teologicznym w Opolu i odbył formację w naszym seminarium. Wcześniej biskupi z diecezji Sokodé udzielali już dwukrotnie święceń prezbiteratu w Opolu: w 1980 i w 1995 roku.

Przyjmując święcenia prezbiteratu, zaaprobowani przez Kościół diakoni zobowiązują się m.in. do codziennego wypraszania Bożego miłosierdzia dla powierzonego im ludu. Chodzi o nieustanną modlitwę wstawienniczą, która należy do podstawowych zadań każdego kapłana. Tym bardziej we współczesnym świecie kapłan potrzebuje być przede wszystkim człowiekiem modlitwy. Bez niej trudno mu będzie oprzeć się pokusie aktywizmu, a wielorakie jego wysiłki – realizowane nawet z wielkim zaangażowaniem – mogą się okazać jałowe i bezowocne. Tylko bowiem w zjednoczeniu z Chrystusem kapłan może skutecznie kontynuować Jego zbawczą misję, głosząc Ewangelię, realizując dzieło uświęcenia i przewodzenia ludowi Bożemu.

Oczywiście codziennej modlitwy potrzebujemy wszyscy, ponieważ jest oddechem i życiem naszej wiary. Tak o tym mówił św. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej 7 czerwca 1979 r. podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny: „Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18,1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. «Nie samym chlebem żyje człowiek» (Mt 4,4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspakajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań […], ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych». Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba «nie ustawać w modlitwie!» Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech z tego miejsca do Wszystkich, […] przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!”.

W liście zapowiadającym Jubileusz Roku 2025 papież Franciszek przypomina, że modlitwa pozwala wyrazić Bogu to, co jest ukryte w głębi ludzkiego serca i jest „główną drogą do świętości”. Stąd nie może zabraknąć naszego rozmodlenia w aktualnym czasie poprzedzającym Jubileusz. To warunek owocnego przeżycia Roku Świętego, który ma nam pomóc w odnowieniu przymierza z Bogiem i rozpaleniu płomienia chrześcijańskiej nadziei w dzisiejszym świecie. Papież mówi wręcz o intensywnym czasie wielkiej „symfonii” modlitwy, w którym powinniśmy odnowić swoje pragnienie znajdowania się w obecności Pana, słuchania Go i adorowania, a z Modlitwy Pańskiej „Ojcze nasz” uczynić program życia.

Drodzy Diecezjanie, zwracam się więc do Was z gorącym apelem: Podejmijmy to papieskie wezwanie i niech modlitwa osobista i wspólnotowa przepełnia naszą codzienność. Niech wdzięczność Bogu za wielkie dary Jego miłości stale wyrażają nasze usta i całe nasze życie. Dniem wspólnej modlitwy w naszych domach niech będzie każda niedziela.

Teraz w miesiącu maju i za chwilę w czerwcu mamy szczególną okazję do zintensyfikowania naszego życia modlitwy. Wystarczy nabożny udział (najlepiej razem z dziećmi) w nabożeństwach majowych i czerwcowych. Szczególnie proszę Was o zanoszenie gorliwej modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, a także do sakramentalnego małżeństwa. Niestety, nasza młodzież dość powszechnie zaniedbuje dziś rozeznawanie woli Bożej na drogę życia. Wielu młodych lekceważy sakrament małżeństwa, a przecież nie jest on ciężarem, lecz wielkim umocnieniem oblubieńczej miłości ludzi poprzez zanurzenie jej w doskonałej miłości Boga. Ponadto, w naszym seminarium mamy zaledwie 19 alumnów dla dwóch diecezji (gliwickiej i opolskiej). To oznacza konieczność upraszania powołań także do wielorakich form posługi w Kościele. Dlatego po raz kolejny proszę Was, aby w naszych parafiach, domach zakonnych, wspólnotach modlitewnych, ale również w naszych rodzinach i osobiście nie ustawać w modlitwie o nowe powołania do służby Bożej.

Warto też zwrócić uwagę na zapomniany głęboki sens nabożeństwa majowego. Otóż, w modlitwie, którą kierujemy do Boga po Litanii Loretańskiej, prosimy: „dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością”. To oznacza, że nabożeństwa majowe są piękną modlitwą błagalną o zdrowie duszy i ciała, o wyzwolenie od wszelkim utrapień ziemskiego życia, których dziś tak wiele, i o łaskę życia wiecznego. Wystarczy to sobie uświadomić, a już wiadomo dlaczego powinno nam zależeć na uczestniczeniu w nich.

Przyłączmy się też do odmawianej od minionego piątku nowenny do Ducha Świętego. Trzeba nam wołać w wielkiej wspólnocie modlitwy: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca nasze Twą Miłością i odnów oblicze ziemi. Wszystkich duszpasterzy proszę o sprawowanie w parafiach liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego. To istotny moment w podjętej przez Kościół w Polsce Wielkiej Nowenny przed Jubileuszem 2000-lecia Odkupienia w 2033 roku. Niech ta liturgia i niedzielna Eucharystia będzie czasem wspólnego przywoływania mocy i światła Ducha Świętego. Podejmujmy też nasze diecezjalne dzieło ku odnowie Kościoła, życia rodzinnego i społecznego. Jego zamysł został przeze mnie przedstawiony w nagranych filmikach (Pokora i Dobry przykład), dostępnych m.in. na stronie internetowej naszej diecezji.

Do duszpasterzy zwracam się też z prośbą, aby 26 maja br. razem z wiernymi podjąć inicjatywę papieża Franciszka. Mam na myśli zorganizowanie pierwszego obchodu Światowych Dni Dziecka, które papież proponuje przeżyć w nawiązaniu do słów Chrystusa: „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5). Niech to będzie Dzień Matki i Dziecka w łączności z papieżem. Do południa proszę o celebrację Mszy św. w intencji dzieci i rodziców, a po wspólnym popołudniowym nabożeństwie majowym byłoby dobrze razem się spotkać w wymyślonej formule wspólnej zabawy. Natomiast w Uroczystość Bożego Ciała, 30 maja br., zapraszam wszystkich na „Koncert Uwielbienia”. Przypomnę, że stanowi on szczególną formą modlitwy za młode pokolenie, a od tego roku będzie miał nieco inną formułę: nie zaplanowano jednego centralnego wydarzenia, lecz odbędzie się on w kilku wybranych kościołach naszej diecezji, o czym jeszcze będziemy informować.

Korzystając z okazji, zapraszam również wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców na ich tradycyjną pielgrzymkę stanową na Górę Świętej Anny. Tegoroczne obchody rozpoczną się w sobotę wieczorem, 29 czerwca o godz. 18.30. Uroczysta Msza św. będzie sprawowana w niedzielę o godz. 10.00 z udziałem biskupów diecezji opolskiej.

Niech naszą codzienność przenika ufna modlitwa do Boga, a Duch Święty niech nas wspiera w dziele odnowy duchowej. Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Wasz Biskup

† Andrzej Czaja

Opole, 8 maja 2024 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.