Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Biskup opolski Andrzej Czaja oraz duszpasterze parafii katedralnej w Opolu zapraszają wszystkich diecezjan, a zwłaszcza mieszkańców miasta Opola, na tegoroczne obchody odpustu ku czci Matki Bożej Opolskiej.

Program uroczystości jest następujący:

(1) czwartek 20 czerwca,

 • godz. 18.30 Msza św. z wigilii uroczystości Matki Bożej Opolskiej;

(2) piątek 21 czerwca, godz. 10.00 – Msza św. za chorych i seniorów;

 • godz. 17.45 – Różaniec wdzięczności za dar koronacji obrazu Matki Bożej Opolskiej;
 • godz. 18.30 – suma odpustowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa;

(3) sobota 22 czerwca,

 • godz. 19.30 – procesja ulicami miasta Opola z kościoła pw. św. Sebastiana do kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha oraz nieszpory maryjne;

(4) niedziela 23 czerwca,

 • Msze św. w porządku niedzielnym,
 • suma odpustowa o godz. 12.00;
 • o godz. 17.30 nabożeństwo przy obrazie Matki Bożej Opolskiej w Muzeum Diecezjalnym.

Z uwagi na trwającą renowację opolskiej katedry, wspomniane Msze św. będą sprawowane w kościele pw. św. Sebastiana.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.