Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Duszpasterze Bractwa św. Józefa zapraszają na wielkopostne spotkania formacyjne, które odbędą się według harmonogramu:

 • 20 lutego (wtorek) o 17.30 w parafii św. Jana Chrzciciela w Dobrej dla rejonu Krapkowice; 
 • 21 lutego (środa) o godz. 17.30 w parafii św. Bartłomieja w Jełowej dla rejonu Jełowa;
 • 21 lutego (środa) o godz. 18.00 w parafii Narodzenia NMP w Głubczycach dla rejonu Głubczyce;
 • 26 lutego (poniedziałek) o godz. 17.00 w parafii św. Agnieszki i św. Jakuba w Nysie dla rejonu Nysa;
 • 27 lutego (wtorek) o godz. 18.00 w parafii NSPJ w Zawadzkiem dla rejonu Zawadzkie;
 • 28 lutego (środa) o godz. 18.00 w parafia Nawiedzenia NMP w Łączniku dla rejonu Głogówek;
 • 28 lutego (środa) o godz. 17.00 w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie dla rejonu Prudnik;
 • 29 lutego (czwartek) o godz. 18.00 w parafia św. Józefa w Raciborzu-Ocicach dla rejonu Racibórz;
 • 1 marca (piątek) o godz. 17.30 w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie-Koźlu (Sławięcice) dla rejonu Kędzierzyn;
 • 1 marca (piątek) o godz. 18.00 w parafii św. Józefa w Opolu-Wrzoskach dla rejonu Wrzoski;
 • 6 marca (środa) o godz. 17.30 w parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach dla rejonu Opole;
 • 8 marca (piątek) o godz. 18.00 w Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy dla rejonu Jemielnica.

Na każde spotkanie składać się będzie Msza św. sprawowana w intencji Bractwa, konferencja o modlitwie, nabożeństwo pasyjne oraz braterskie spotkanie. Zapraszamy wszystkich członków Bractwa, jak i osoby zainteresowane wspólnotą.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.