Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Pani Krystyna Deko, koordynatorka Różańca Rodziców w diecezji opolskiej, bardzo serdecznie zaprasza na IX Pielgrzymkę Różańca Rodziców na Górę Świętej Anny, która odbędzie się w niedzielę 16 czerwca 2024 r. W Grocie Lurdzkiej o godz. 10.45 zawiązanie wspólnoty i przywitanie grup pielgrzymkowych; o godz. 11.00 różaniec w intencji dzieci; o godz. 11.30 Msza św. pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła oraz zawierzenie świętej Annie. Następnie przerwa obiadowa. Następnie spotkanie będzie kontynuowane w Auli Domu Pielgrzyma: o godz. 14.30 przywitanie, o godz. 14.40 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, o godz. 15.20 czas świadectw. Pielgrzymka zakończy się ok. godz. 16.30. Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmuje p. Krystyna Deko drogą e-mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zaś zamówienia na obiady przyjmuje Dom Pielgrzyma telefonicznie 519 100 144. 

 

D1 Różaniec Rodziców

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.