Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 2 czerwca 2023 r. w 72. roku życia i w 45. roku kapłaństwa zmarł ks. prałat Bernard Kotula, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Twardawie.

***

Śp. ks. prałat Bernard Kotula urodził się 1 II 1952 r. w Opolu w rodzinie Józefa i Elfrydy zd. Smyk. Szkołę podstawową ukończył w 1967 r. w rodzinnej miejscowości Stara Schodnia i kontynuował naukę w Technikum Mechaniczno-Odlewniczym w Ozimku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1972 r. rozpoczął studia na Politechnice Częstochowskiej, które musiał przerwać ze względu na poważną operację. W 1973 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 V 1979 r. z rąk bp. Alfonsa Nossola. Po święceniach był wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie (1979–1982) oraz Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach (1982–1985). W 1985 r. został wikariuszem w parafii Świętej Rodziny w Zawadzkiem, a rok później administratorem tej parafii. W 1985 r. rozpoczął budowę nowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem, w którym od 1992 r. zaczęto regularnie odprawiać Msze św. W 1995 r. erygowano w Zawadzkiem nową parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa, której został pierwszym proboszczem. W latach 1995–2005 oraz 2010–2015 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Zawadzkie. W 2015 r. został proboszczem parafii św. Małgorzaty w Twardawie. Biskup Opolski nadał mu w 1999 r. tytuł dziekana honorowego, a w 2022 r. otrzymał tytuł honorowy kapelana Jego Świątobliwości. Zmarł po ciężkiej chorobie 2 VI 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek 6 czerwca 2023 r. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Twardawie;.
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę 7 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem. Po Mszy św. przejazd samochodami na cmentarz parafialny, gdzie nastąpi pochówek.

***
Polecajmy śp. ks. Bernarda Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Bernard, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.