Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W Środę Popielcową - 14 lutego br. - Biskup Opolski zaprasza do udziału w liturgii stacyjnej w Opolu. Początek o godz. 18.00 w kościele pw. św. Sebastiana, a następnie procesja do kościoła pw. Trójcy Świętej (kościół Ojców Franciszkanów) na Eucharystię z obrzędem posypania głów popiołem, która rozpocznie się o godz. 18.30. Uczestnicy są proszeni o zebranie świec na procesję.

 

4 Środa Popielcowa

Ruch Szensztacki i Szensztackie Siostry Maryi zapraszają wszystkich chętnych na czuwanie Wielkopostne, aby przygotować się duchowo poprzez rozważanie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Czuwanie będzie miało miejsce 17 lutego br.  w kościele Ducha Św. w Opolu - Winowie.

 

Winów

Diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje liturgiczny kurs dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego. Wzorem ubiegłych lat, będzie on miał miejsce w następujące soboty Wielkiego Postu: 2 i 16 marca 2024 r. Zajęcia będą się odbywały w godz. od 9.30 do 15.00 w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kardynała Bolesława Kominka 1a). Cena: 250 zł. Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski (Instrukcja Komisji z dnia 5 grudnia 1994 r.) fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego oraz pracownicy mediów publicznych, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgicznych, są zobowiązani do ukończenia specjalnego kursu liturgicznego organizowanego przez Diecezjalną Komisję Liturgiczną. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają pisemne upoważnienie Kurii Diecezjalnej w Opolu do fotografowania i filmowania podczas liturgii, które maja obowiązek okazać przed rozpoczęciem celebracji. Zgłoszenia w terminie do 16 lutego br. przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu (tel. 77 44 32 130 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć pismo rekomendujące od proboszcza parafii oraz jedno zdjęcie legitymacyjne (ponadto należy przesłać zdjęcie w formacie elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Ks. Damian Cebulla, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku, zaprasza do udziału w 6-dniowych uroczystościach odpustowych ku czci św. Walentego. Szczegółowy program obchodów, które odbędą się w terminie 9-14 lutego br., na plakacie.

 

walentego

Ks. Zygfryd Waskin, diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej, zaprasza do udziału w kursie ceremoniarskim. Mogą w nim uczestniczyć ministranci lub lektorzy będący co najmniej uczniami szkoły ponadpodstawowej, posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością. Kurs ma za zadanie uformować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej) oraz pomóc w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii i czuwaniu nad ich przebiegiem. Program kursu obejmować będzie zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych, itp.), zasady poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, obrzędy Mszy św. (OWMR), zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej, ceremonie Triduum Paschalnego i posługę w czasie rozmaitych nabożeństw. Zajęcia odbywać się będą w czasie czterech weekendowych spotkań w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Trzy pierwsze odbędą się w terminach: 23-25 lutego 2024 r., 19 kwietnia 2024 r. i 24-26 maja 2024 r. Koszt każdego z nich to 180 zł. Ostatnie spotkanie (jednodniowe) odbędzie się w sobotę 22 czerwca 2024 r. Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę Świętej Anny. Obowiązkowym elementem formacji jest także udział w dniu skupienia, który odbędzie się przed uroczystością ustanowienia. Zgłoszenia do 17 lutego 2024 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (liczba miejsc jest ograniczona).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.