Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Opolskiej CRUX zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1,5% podatku na rzecz renowacji katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. W zeznaniu podatkowym za rok 2023 należy wpisać nr KRS 0000248126. Biskup Opolski, Zarząd Stowarzyszenia CRUX i duszpasterze parafii katedralnej bardzo serdecznie dziękują za wszelką pomoc modlitewną i materialną.

 

30 Crux

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich - Oddział Opole zaprasza na rekolekcje wielkopostne dla pracowników ochrony zdrowia, które odbędą się 15 i 16 marca br. (piątek i sobota) w parafii św. Jana Pawła II w Opolu (al. Witosa 40). Towarzyszyć im będzie motto: "Każde życie jest święte".

 

5 Rekolekcje Służba Zdrowia

 

Duszpasterstwo Młodzieży „Ławka" serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów na Pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się w środę 3 kwietnia 2024 r. Mszy św. przewodniczyć będzie oraz Słowo Boże wygłosi bp Rudolf Pierskała.

Zgłoszenia grup powinien dokonać katecheta przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.lawka.org.

W programie:

 • godz. 11.00 – konferencja w auli o. Kordeckiego;
 • godz. 11.40-12.30 – możliwość spowiedzi;
 • godz. 12.30 – zawierzenie w kaplicy Cudownego Obrazu;
 • godz. 13.00 – Msza św. w bazylice.

Ks. Marcin Marsollek, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, zaprasza na rekolekcje trzeźwościowe, które odbędą się w dniach 14-16 marca (czwartek-sobota) w kościele pw. Ducha Świętego w Opolu-Winowie.

W programie:

 • w czwartek o godz. 19.30 Msza św.;
 • w piątek o godz. 19.30 rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Opola-Winowa;
 • w sobotę o godz. 18.00 Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Hasło rekolekcji brzmi: „Ocaleni w ranach Chrystusa”. 

 

D2 Rekolekcje Trzeźwościowe

Wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. zapraszamy do udziału w wielkopostnym skupieniu, które odbędzie się w sobotę 9 marca 2024 r. w godz. 10.00-14.30 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Do udziału zaproszeni są wszyscy szafarze.

Program:

 • godz. 10.00 – rozpoczęcie i wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania;
 • godz. 10.30 – modlitwa różańcowa;
 • godz. 11.00 – Eucharystia;
 • godz. 12.30-13.00 – spotkanie przy kawie;
 • godz. 13.00 – konferencja;
 • godz. 13.45 – Droga Krzyżowa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.