Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Dziecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych - ks. Piotr Kierpal - serdecznie zaprasza schole liturgiczne oraz indywidualnych chętnych do uczestnictwa w XX Przeglądzie Schol Liturgicznych WRZOSOLA 2024, który odbędzie się w sobotę 16.03. od godz. 9:30 w kościele św. Józefa w Opolu-Wrzoskach. Przegląd będzie miał charakter warsztatów, które poprowadzi Pani Katarzyna Młynarska. Po części warsztatowej zostanie odprawiona Msza św., której przewodniczył będzie ks. Mateusz Mandalka, kazanie wygłosi ks. Piotr Kierpal. Regulamin Przeglądu zamieszczony jest w załączniku. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

XX WRZOSOLA 1 1200

 

XX WRZOSOLA 2 1200

Ks. prałat Jan Polok, diecezjalny duszpasterz rolników, zaprasza absolwentów Diecezjalnego Katolickiego Uniwersytetu Ludności Wiejskiej oraz rolników, zwłaszcza młodych, na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w sobotę 2 marca br. w parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Ks. Wojciech Lippa, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu, zaprasza na wernisaż pt. „Repetytorium”, który odbędzie się w środę 28 lutego 2024 r. o godz. 18.00 w naszym diecezjalnym muzeum (ul. Kard. Kominka 1a – wejście od ul. Książąt Opolskich). Zaprezentowane zostaną obrazy i rysunki Moniki Kamińskiej. Wystawa będzie dostępna do 4 kwietnia 2024 r.

 

36 Muzeum Plakat

 

Diecezjalne Radio Doxa zaprasza do wspólnej modlitwy podczas Nabożeństw Gorzkich Żali na falach diecezjalnej rozgłośni. W poszczególne niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.05 będzie emitowany śpiew Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym. Radiowe kazania pasyjne pt. „Jezus Chrystus i siedem modlitw o miłosierdzie” wygłosi ks. Marcin Patycki, notariusz Kurii Diecezji Opolskiej. 

 

7 Gorzkie Żale Doxa

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza na warsztaty dla kobiet pt. "GNIEW - siła niszcząca czy budująca?”, które w Nysie, w dniach 5-7 kwietnia 2024 r. poprowadzi pani Danuta Dybowska, psychoterapeuta DMT (terapia ruchem i tańcem), specjalistka w pracy terapeutycznej z kobietami. ZAPISY: pod nr tel. 668 569 363. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej: www.rodzinnanysa.pl.

 

gniew warstzaty strona

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.