Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Drodzy Przyjaciele Misji!

Bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam z Peru. Chciałbym podzielić się także moją wielką radością, bowiem po długim oczekiwaniu odebrałem w Limie nowy samochód (Toyotę Hilux), który będzie niezwykle przydatny w pracy duszpasterskiej. Zakup auta był możliwy dzięki środkom przekazanym przez Diecezjalny Fundusz Pomocy Misjom, Fundacji Miva Polska i ks. Teodora Smiatka, proboszcza parafii w Zalesiu Śląskim. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie modlitwami i ofiarami. Przed nami wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Zachęcam do udziału w akcji "1 gr za bezpiecznie przejechany km", z której zebrane środki wspomogą zakup kolejnych samochodów dla misjonarzy. 
Pamiętam w modlitwie! Wdzięczny ks. Henryk Pocześniok, Peru. 

 

Drodzy misjonarze i przyjaciele misji,

Z okazji Święta Zmartwychwstania Pańskiego, pragniemy serdecznie życzyć Wam Bożego pokoju, sił, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Niech łaska Tego, który skruszył wrota śmierci, umocni nas w wypełnianiu codziennych zadań i uzdolni do głoszenia Dobrej Nowiny o nowym życiu, którego już jesteśmy uczestnikami. Pozwólmy, aby łaska Pana przekształciła nas wewnętrznie, bądźmy ludźmi skupionego serca, czuwającymi na modlitwie, mimo obrazów i trosk wypełniających naszą duszę. Jako lud oczekujący świtu nowego dnia, dajmy się znów i wciąż zafascynować Bożej miłości.

Duszpasterze Referatu Misyjnego diecezji opolskiej

 

Wzorem lat ubiegłych, duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na wiosenne spotkania misyjne. Zaproszenie kieruje w stronę Członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami w swoich parafiach (kapłanów, sióstr zakonnych, alumnów, animatorów misyjnych, katechetów i wszystkich, którym sprawy misji leżą na sercu).

 

Spotkania odbędą się:

19.03.2022 (sobota) – Racibórz (parafia NSPJ w Raciborzu)

26.03.2022 (sobota) – Nysa (katedra)

02.04.2022 (sobota) – Kluczbork (parafia MB Wspomożenia Wiernych)

09.04.2022 (sobota) – Opole (parafia św. Piotra i Pawła)

Początek spotkań o godz. 10.oo, zakończenie ok. 13.3o.

 

Ilustracja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.