Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Sobota, 06.01.2024

godz. 10.30 – Liturgia wschodnia połączona z uroczystym poświęceniem wody (Jordan) (Epifania w Kościołach Wschodnich), kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu (ul. Grota Roweckiego 3), przewodniczenie i kazanie: ks. Mateusz Demeniuk

godz. 18.00 – ekumeniczne kolędowanie „Śpiewajmy i grajmy Mu…”, kościół ewangelicki w Lubieni

 

Niedziela, 07.01.2024

godz. 17.00 – V ekumeniczny koncert kolęd, Kluczbork, kino „Bajka” (wykonawcy: Zespół „Radlin”)

 

Sobota, 13.01.2024

godz. 16.00, noworoczny koncert kolęd w kościele ewangelickim w Oleśnie (wykonawcy: chór OlenSis)

 

Niedziela, 14.01.2024

godz. 16.00 – Ekumeniczna Modlitwa Młodych, kościół seminaryjno-akademicki pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu (ul. Drzymały 1a), przewodniczenie i Słowo Boże: bp Waldemar Musioł

 

Czwartek, 18.01.2024

godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne na rozpoczęcie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan oraz Msza św. o jedność chrześcijan i o pokój, kościół pw. św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach,

przewodniczenie i Słowo Boże: bp Rudolf Pierskała,

pozdrowienia: ks. dr Sławomir Pawiński (proboszcz parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach),
pastor dr Mariusz Muszczyński (zielonoświątkowa Wspólnota Ostoja w Opolu)

 

Sobota, 20.01.2024

godz. 17.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kaplica pw. św. Sebastiana w Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, przewodniczenie: abp prof. dr hab. Alfons Nossol; Słowo Boże: pastor dr Mariusz Muszczyński 

 

Poniedziałek, 22.01.2024

godz. 9.45-11.15 – seminarium otwarte na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a. Temat: Co dalej z ekumenią? Problemy i nadzieje.

Słowo wprowadzające: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

Przewodniczenie seminarium: ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO

Wprowadzenia merytoryczne:

Ks. dr Piotr Herok, Biblijny imperatyw ekumenii

Ks. mgr-lic. Wojciech Pracki, Ekumeniczny imperatyw XIII Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej (Kraków, 13-19.09.2023)

Pastor dr Mariusz Muszczyński, Ekumeniczne wyzwania w kontekście sytuacji migracyjnej

Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Aktualny stan relacji prawosławno-rzymskokatolickich
w Polsce

Ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO, Miejsce liturgii w dialogu ekumenicznym w świetle najnowszego nauczania papieskiego

Ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO, Ekumeniczne wyzwania Kongresu Eucharystycznego Diecezji Gliwickiej 2024

 Dyskusja

 

Poniedziałek, 22.01.2024

godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki w Karczowie, przewodniczenie: ks. Marcin Bonk (proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Dąbrowie), Słowo Boże: ks. Sławomir Fonfara (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Brzegu)

 

Czwartek, 25.01.2024

godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół seminaryjno-akademicki pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu (ul. Drzymały 1a), przewodniczenie: bp Rudolf Pierskała, Słowo Boże: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

 

Piątek, 26.01.2024

DZIEŃ ISLAMU

godz. 19.30 – seminarium otwarte (online): prezentacja i dyskusja na temat dialogu katolicko-muzułmańskiego, organizator: Instytut Badań nad Teologią i Duchowością Dalekiego Wschodu, prowadzący: ks. dr Piotr Sękowski z PISAI (Pontificio Instituto di Studi Arabi e d’Islamistica) z Rzymu oraz ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO z Katedry Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

UWAGA: W celu otrzymania linku do uczestnictwa na platformie MS Teams należy przesłać zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Niedziela 28.01.2024

godz. 10.30 – nabożeństwo ekumeniczne, kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12), przewodniczenie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu), kazanie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrodzieniu, przewodniczy: ks. Mariusz Kleman (proboszcz parafii św. Marii Magdaleny i ex currendo proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrodzieniu), Słowo Boże: ks. Ryszard Pieron (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach Wielkich)

 

Niedziela, 04.02.2024

godz. 16.00nabożeństwo ekumeniczne, kościół ewangelicki pw. św. Krzyża w Gorzowie Śląskim, przewodniczenie: ks. Mateusz Łaciak (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku), kazanie: ks. Józef Dziuk (proboszcz parafii Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim)

 

Niedziela, 11.02.2024

godz. 16.30 – Eucharystia wraz z ekumeniczną modlitwą w intencji chorych, kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej, przewodniczenie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, kazanie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

 

Piątek, 16.02.2024

godz. 18.00 – ekumeniczny wieczór uwielbienia, kościół zielonoświątkowy Ostoja w Opolu

 

OPOLSKI DZIEŃ JUDAIZMU

Środa, 24.04.2024

godz. 17.00HASHIRA, koncert chóru muzyki żydowskiej z Nowego Sadu (Studenckie Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 95).

 

Sobota, 11.05.2024

godz.19.00 – Navarrete Sefardi Project – podróż po muzyce żydowskiej (Filharmonia Opolska im. Elsnera).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.