Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w sobotę 4 maja 2024 r. w 65. roku życia i w 38. roku kapłaństwa zmarł ks. Zygmunt Perfecki, kapłan diecezji gliwickiej, wieloletni misjonarz w Togo.

***

Ks. Zygmunt Perfecki pochodził z parafii św. Barbary w Bytomiu. Urodził się 2 listopada 1959 r. w Piekarach Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1986 r. w Opolu. Był wikarym w parafiach: Bożego Ciała w Oleśnie (1986-1990), św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (1990-1991) i św. Franciszka w Zabrzu-Zaborzu (1992-1995). W latach 1992-1995 pełnił funkcję diecezjalnego referenta ds. pielgrzymek i był członkiem Rady Kapłańskiej. W 1995 r. wyjechał na misje do Togo, gdzie m.in. był proboszczem, wychowawcą miejscowych powołań, pracował też w ośrodku rekolekcyjnym. Po powrocie do kraju w 2020 r. posługiwał jako rezydent w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, a od 2021 r. był penitencjarzem w sanktuarium Matki Bożej w Lubecku. Zmarł po ciężkiej chorobie 4 maja 2024 r. w Piekarach Śląskich-Brzezinach.

***
Uroczystości pogrzebowe:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w środę 8 maja br. o godz. 18.45 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piekarach Śląskich-Brzezinach;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 9 maja br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piekarach Śląskich-Brzezinach. Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi pochówek na cmentarzu parafialnym.

***
Polecajmy śp. ks. Zygmunta Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Zygmunt, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.