Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Robert Dura — misjonarz pracujący w Togo, w imieniu wszystkich misjonarzy dziękuje młodzieży, która w podzięce za dar sakramentu bierzmowania, przekazała na misje szaty i paramenty liturgiczne niezbędne do sprawowania sakramentów i nabożeństw w ośrodkach misyjnych.

30 marca 2019 był szczególnym dniem dla uczestników XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej. Na uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się w Bazylice św. Anny Samotrzeciej, ogłoszonych zostało 10 laureatów OTK Opole 2019, którzy następnie wzięli udział w teście ustnym. Członkami Komisji części ustnej byli:
- Przewodniczący Komitetu Głównego Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik,
- ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (kustosz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim),
- ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO,
- ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,
- dr Arkadiusz Pyka, referent Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
 
Komisja, w wyżej wymienionym składzie, wyłoniła pierwsze dziesięć miejsc OTK Opole 2019. Zwycięzcy zajęli następujące miejsca:
1. Paweł Pastwa – Archidiecezja Katowicka,
2. Monika Matysiak – Archidiecezja Warszawska,
3. Katarzyna Bortniczuk – Archidiecezja Warszawska,
4. Joanna Futyma – Archidiecezja Przemyska,
5. Aleksandra Chomicz – Archidiecezja Przemyska,
6. Marta Jaceńków – Diecezja Opolska,
7. Michał Ryndak – Diecezja Tarnowska,
8. Paweł Grzegórski – Diecezja Sandomierska,
9. Julia Borowska – Archidiecezja Białostocka,
10. Marta Izydorczyk – Archidiecezja Poznańska.
 
Wręczenie nagród podczas uroczystej gali miało zaskakujący przebieg. Laureaci wychodząc na scenę, mieli okazję wybrać spośród dwunastu nagród tę, która najbardziej im się podobała. Do wyboru były między innymi: laptop, tablet, pielgrzymka zagraniczna, zaproszenie na Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, bilety na mecz Reprezentacji Narodowych: siatkówki i piłki nożnej, oraz inne ciekawe wycieczki i nagrody rzeczowe.
Dodatkową atrakcją była możliwość wylosowania, przez obecnych na gali finalistów, kilku nagród specjalnych.
Należy również wspomnieć, iż opiekunowie, którzy przygotowywali laureatów do olimpiady, także otrzymali szczególne nagrody. Szkoły trzech pierwszych finalistów dostały również nagrody rzeczowe w postaci telewizora, projektora i worka ze sprzętem sportowym.
XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej – Opole 2019, która odbywała się na Górze św. Anny, dobiegła końca.
Dom Pielgrzyma na Górze św. Anny doskonale zadbał o wszystkich przebywających na Olimpiadzie.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację i prowadzenie tego wydarzenia. Szczególne podziękowania należą się naszym sponsorom – to dzięki Wam uczestnicy wyjechali z pięknymi nagrodami, Dziękujemy także Szymonowi Hołowni i Kabaretowi Nowaki. Dziękujemy Przewodniczącemu Komitetu Głównego OTK ks. prof. dr hab. Piotrowi Tomasikowi za kierowanie pracami komisji testu pisemnego i ustnego, oraz wszystkim członkom panelu egzaminacyjnego.
 
Już teraz możemy napisać, że XXX Olimpiada Teologii Katolickiej odbędzie się w Przemyślu od 16 do 18 kwietnia 2020 roku. Tytuł olimpiady „Dumni z Ewangelii i z Polski” będzie nawiązywał do obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.
 
Życzymy wszystkim uczestnikom, opiekunom i tym, którzy włączyli się w jakikolwiek sposób w organizację i prowadzenie OTK Opole 2019, błogosławieństwa Bożego i radości Ducha Świętego. Niech św. Jacek, którego życie zgłębialiście, będzie dla Was przyjacielem i drogowskazem. Do zobaczenia na następnej edycji Olimpiady Teologii Katolickiej w Przemyślu.
 
566246332259607961026137837633830922747904o
5652503722596064276929572347863856841228288o
5649632322596089210260413757799795033374720o
5643907722596081910261142657509274938245120o
5642844722596086343594031782029369024184320o
5642701822596076776928325346096095711723520o
5642241622596069943595672376178613423702016o
5641827222596080910261244308111223070654464o
5641826022596064943596173657000477419110400n
5641006522596099510259388328011779594518528o

Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie wzięli dziś udział w orszaku Trzech Króli, który po południu przeszedł ulicami Opola. To było konkretne świadectwo wiary i przykład, jaki rodzice, dziadkowie i opiekunowie przekazują swoim najmłodszym pociechom. Oto jak było w tym roku!


50120751327074311239995701432450802253824n
498997283270744912399778125739525990252544n
498464693270750312399236799761621385216000n
498958283270742979066632646753766295994368n
498260733270746612399602099407175657979904n
498228723270745245733078299989420090589184n
498135113270745845733017044556160048824320n
497648803270748945732708758784140251234304n
497279933270741212400145870528894091657216n
496945563270740779066855332000992298795008n
496861953270747879066143883454689685012480n
496785653270747079066227837732071526105088n
496765353270751079065823939641018059587584n
496647673270746779066254998761961635184640n
496491113270751445732455467930389320302592n
496403313270750845732515623144833745944576n
495737753270743845733218175825789623730176n
495448633270746945732907535091113728671744n
494858313270744479066489124052318294114304n
495305693270749779065952913795578422886400n
494830173270742845733312365210821727879168n
49482100327074421239984507540928227966976n
494721313270745579066373540763660068585472n
494679263270743512399913273542163689897984n
494650963270741812400083302576460438437888n
494598113270748712399394358258221836664832n
494492493270742479066686538037794814558208n
494289143270740912400174483529940980989952n
493451633270749645732632877084358345228288n
493433693270749179066013700096836397170688n
493421503270751279065804185808580458315776n
493390033270748079066123710285113003606016n

 

Dnia 5 marca 2015 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej Łomża 2015.
Tegoroczny temat olimpiady „Sakramenty uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”. Spośród uczestników etapu diecezjalnego (53 uczestników) Komisja wyłoniła 3 Osoby, które zdobyły największą ilość punktów i będą reprezentowały naszą diecezje na finale Olimpiady Teologii Katolickiej w Łomży.
Są to:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.