Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w poniedziałek 10 czerwca 2024 r. w 82. roku życia i w 57. roku kapłaństwa zmarł ks. Jan Drewniok, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Racławiczkach.

***

Śp. ks. Jan Drewniok urodził się 7 I 1943 r. w Gliwicach w rodzinie Józefa i Heleny zd. Siwiec jako przedostatni z czworga rodzeństwa. Szkołę podstawową rozpoczął w 1950 r. w Gliwicach-Żernikach, a po jej ukończeniu w 1957 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Gliwicach, gdzie uzyskał w 1961 r. eksternistycznie świadectwo dojrzałości. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 12 VI 1967 r. z rąk bp. Franciszka Jopa w kościele pw. Trójcy Świętej w Bytomiu. Jako neoprezbiter został mianowany wikariuszem w parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu (1967-1969), a następnie Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (1969-1974), św. Dominika w Nysie (1974-1975) oraz św. Jana Chrzciciela w Ozimku (1975-1978). W 1978 r. został proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Starym Paczkowie, gdzie posługiwał przez 6 lat, a następnie został na dwa lata proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie (1984-1986). W 1986 r. objął parafię św. Marii Magdaleny w Racławiczkach, w której był proboszczem przez 30 lat, aż do przejścia na emeryturę w 2016 r. Zamieszkał wówczas w Czarnowąsach. W 2024 r. przeniósł się do Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu. W latach 1978-1984 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Paczków, a w latach 1990-1993 dekanatu Krapkowice. Biskup Opolski nadał mu w 2004 r. tytuł dziekana honorowego, a w 2022 r. radcy duchownego. Zmarł 10 VI 2024 r. w hospicjum w Starych Siołkowicach.

*** 

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w czwartek 13 czerwca 2024 r. o godz. 16.30 w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Racławiczkach;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 14 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Racławiczkach.

***  

Polecajmy śp. ks. Jana Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Jan, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.