Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych, ks. Piotr Kierpal, zaprasza organistów i dyrygentów zespołów muzycznych posługujących w parafiach naszej diecezji na Wielkopostny Dzień Skupienia, który z uwagi na ferie zimowe odbędzie się w sobotę 25 lutego 2023 r. w parafii św. Rocha w Starych Budkowicach. W programie: wspólny śpiew, adoracja Najświętszego Sakramentu, sakrament pokuty, Msza św. oraz poczęstunek w Karczmie na Górce. Rozpoczęcie o godz. 9.30, zakończenie ok. 13.30. Mszy św. przewodniczył będzie i Słowo Boże wygłosi ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO, dziekan WTUO. Zgłoszenia za pośrednictwem internetowego formularza.

Duszpasterstwo Akademickie „Resurrexit” zaprasza na modlitwę o dobrą żonę i dobrego męża, która odbędzie się w piątek 3 lutego br. w pomieszczeniach Duszpasterstwa przy ul. Drzymały 1a. W programie: godz. 18.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi, godz. 19.00 Msza św., a po niej integracyjne tańce.

 

 

Ks. Zygfryd Waskin, diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej ołtarza, zaprasza do udziału w kursie dla przyszłych ceremoniarzy. Mogą w nim uczestniczyć ministranci lub lektorzy:

(1) będący co najmniej uczniami szkoły ponadpodstawowej,

(2) posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów,

(3) odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej,

(4) dobrą moralnością i pobożnością.

Kurs ten ma na celu uformować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej) oraz w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii i czuwaniu nad ich przebiegiem.

Program kursu obejmować będzie zagadnienia:

(1) z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych, itp.),

(2) zasady poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, 

(3) obrzędy Mszy św. (OWMR), zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej,

(4) ceremonie Triduum Paschalnego,

(5) posługę w czasie rozmaitych nabożeństw.

Zajęcia odbywać się będą w czasie czterech weekendowych spotkań w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Trzy pierwsze odbędą się w następujących terminach: 3-5 marca 2023 r., 21-23 kwietnia 2023 r. i 12-14 maja 2023 r. Koszt każdego z nich to 180 zł. Ostatnie - czerwcowe spotkanie - będzie jednodniowe, a jego termin zostanie uzgodniony z uczestnikami. Obecność we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę św. Anny w dniach 29-30 sierpnia 2023 r. Obowiązkowym elementem formacji jest udział w dniu skupienia, który odbędzie się w przeddzień pielgrzymki – 28 sierpnia. Zgłoszenia do 15 lutego 2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Diecezjalnej Szkoły Podstawowej i Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie zapraszają na koncert świąteczno-noworoczny, który odbędzie się 31 stycznia br. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Nysie.

 

Ks. Zygfryd Waskin, diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej ołtarza, zaprasza do udziału w diecezjalnym kursie lektorskim, który odbędzie się w czasie pierwszego tygodnia ferii zimowych (w województwie opolskim) w dniach: 13 - 18 lutego br. w Domu Misyjnym Dobrego Pasterza w Nysie. Mogą w nim uczestniczyć ministranci będący co najmniej uczniami klasy VII szkoły podstawowej. Kurs zakończy się skupieniem oraz uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem księdza biskupa z obrzędem ustanowieniem w funkcji lektora. Koszt kursu: 650 zł. Zgłoszenia do 31 stycznia 2023 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje zostaną przesłane duszpasterzom zgłaszającym kandydatów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.