Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 
Zapraszamy na oficjalną stronę ks. Krzysztofa Grzywocza, gdzie udostępniono nowy projekt na Wielki Post.
W każdy piątek Wielkiego Postu proponujemy wrócić się i zatrzymać przy nagraniu audio lub tekście autorstwa ks. Grzywocza. Tym razem przewodni wątek naszej wielkopostnej drogi wyznacza MODLITWA i jej KONTEKSTY: cisza, adoracja, samotność, liturgia, uwielbienie, kontemplacja, Droga Krzyżowa.
Do tej pory opublikowano:
Cz. 2. UWIELBIENIE: https://youtu.be/JmtFKJNrq_w

Wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii świętej z diecezji opolskiej są zaproszeni do udziału w wielkopostnym dniu skupienia, który odbędzie się w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu (ul. Drzymały 1a) w sobotę 11 marca 2023 r. od godz. 9.30 do 15.00.

W programie:

godz. 9.30 - modlitwa różańcowa i okazja do sakramentu pokuty,

godz. 10.00 - Msza św.; po przerwie konferencja i Droga Krzyżowa;

na zakończenie nabożeństwo z błogosławieństwem.

Duszpasterstwo Młodych Ławka organizuje rekolekcje nt. podejmowania ważnych decyzji. Część rekolekcji będzie miała charakter warsztatowy, a część odbędzie się w ciszy. Zaproszenie skierowane jest do osób młodych od 16. roku życia. Rozpoczęcie kolacją w piątek 10 marca br. o godz. 17.00, a zakończenie w niedzielę 12 marca br. o 15.00.  Rekolekcje odbędą się w Kurniku na Górze św. Anny. Więcej informacji i zapisy na stronie www.lawka.org.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju wraz ze Stowarzyszeniem „Pokój” oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza na ekumeniczną modlitwę z udziałem biskupa pomocniczego diecezji opolskiej Rudolfa Pierskały oraz biskupa diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Mariana Niemca. Spotkanie, któremu towarzyszy hasło „W Pokoju… o pokój”, odbędzie się w niedzielę 5 marca o godz. 17.00 w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju. Czas modlitwy będzie połączony z koncertem muzyki w wykonaniu chóru kameralnego Cantores Minores Wratislavienses pod dyrekcją Piotra Karpety oraz Zespołu Instrumentów Dętych Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu pod batutą Huberta Prochoty.

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w stacjonarnych naukach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs stacjonarny, który składa się z 4 wieczornych spotkań w kolejne poniedziałki, rozpocznie się 6 marca 2023 o godz. 19.00 w Domu Parafialnym przy nyskiej Bazylice. Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.rodzinnanysa.pl.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.