Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W czasie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan - w niedzielę 22 stycznia 2023 r. - o godz. 16.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych przygotowana przez Duszpasterstwo Młodych Ławka. W programie: nabożeństwo w duchu Taizé oraz spotkanie przy herbacie. Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu zapraszam młodzież wraz z duszpasterzami.
 
Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają na kolejny dzień skupienia dla dziewcząt od 13. roku życia, który odbędzie się 21 stycznia br. w klasztorze sióstr w Opolu (ul. Prószkowska 72). Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok. 16.00.
 
Ks. Krystian Muszalik, diecezjalny duszpasterz przedsiębiorców, serdecznie zaprasza na dzień skupienia dla przedsiębiorców i rzemieślników, który odbędzie się w sobotę 21 stycznia 2023 r. w kościele seminaryjno-akademickim. W programie: Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu, dwie konferencje oraz spotkanie przy kawie.
 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza na kolędowanie, które odbędzie się we wtorek, 17 stycznia br., o godz. 18.30 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Opolu-Chabrach. Szeroki wachlarz kolęd i pastorałek - tradycyjnych i mniej znanych - zaprezentują: Chór Studentów Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego oraz chóry Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu - dziecięcy i żeński przy akompaniamencie zespołu smyczkowego z Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu.

 

 W dniach 19-22 stycznia, w Ośrodku „Rybak” w Głębinowie, odbędą się doroczne rekolekcje pod patronatem św. Rity. W tym roku rekolekcjonista, o. Sławomir Badyna OSB, poprowadzi nauki wokół tematu „Ukochać rozwój”. Msze święte odprawiana w ramach rekolekcji będą transmitowane na stronie internetowej Sanktuarium św. Rity. Czas duchowych ćwiczeń zakończy comiesięczne, modlitewne czuwanie ze św. Ritą w niedzielę, 22. stycznia. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 16.00 adoracją Najświętszego Sakramentu, a zakończy o godz. 19.00 uroczystą Mszą świętą. Szczegółowy plan nabożeństwa dostępny jest na stronie www.swietaritaglebinow.pl

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.